Close search

חיילים ליום אחד

כ-200 הורים וקייסים בני העדה האתיופית השתתפו אתמול בפרויקט "חייל ליום אחד" שמוביל האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון, בשיתוף עם צה"ל ותכנית "זינוק בעלייה" של עמותת אלומה.

במהלך היום עברו ההורים, שמרביתם עלו ארצה אחרי גיל גיוס, שרשרת חיול וטירונות קצרה, בדומה למה שעוברים ילדיהם עם גיוסם לצה"ל. בין היתר הם עלו על מדים, ערכו תרגילי פרט וחוליה, למדו שיעורי נשק ופגשו פנים אל פנים מפקדות ומפקדים זוטרים ובכירים.

 

 

 

בין המשתתפים הייתה גם קסיה, שבנה התגייס לצה"ל השבוע: "היום הזה נותן לי תמונה מציאותית על האופן שבו הבן שלי חווה את השירות הצבאי. פרויקט 'חייל ליום אחד' לימד אותי הרבה דברים ועכשיו אני יכולה להבין אותו באמת ולהרגיש כיצד הוא עובר את החוויה החשובה הזאת".

דליה ינקו, ראש יחידת הגדנ"ע באגף הביטחוני חברתי: "השירות בצה"ל הוא כרטיס הכניסה לחברה הישראלית, ולכן אנחנו מנסים לגשר על הפערים עד כמה שניתן".