Close search

פרויקט המרה"ס עולה שלב

​​משרד הביטחון וצה"ל פירסמו היום (ב') את שמות קבוצות החברות שעברו את שלב המיון המקדים ויתמודדו על הקמת מרכז האספקה האחוד של צה"ל.​​ מדובר בפרויקט שמטרתו איחוד המרכזים הלוגיסטיים של צה"ל לשלושה מחנות מרכזיים - בצפון, במרכז ובדרום.

החסנה דרום.jpgהיציאה למכרז מתוכננת לאמצע השנה הבאה. הדמיה של מרכז האחסנה הדרומי

קבוצות החברות שיתמודדו על הקמת המרה"ס הן: שיכון ובינוי וממן; אשטרום, אפקון ופליינג קרגו; שפיר ואוריין; מנרב אלקטרה וליידוס; וקבוצת אורון וסלדט. חברות אלה עמדו בתנאי סף הכוללים יכולות פיננסיות והנדסיות. הפרויקט מהווה את  ההפרטה העמוקה ביותר שנעשתה עד כה בצה"ל​.

את המרכזים תקים קבוצת החברות שתזכה במכרז, שיתבסס על שיתוף פעולה עם המגזר הפרטי (PPP), ויכלול מימון, תכנון, הקמה ותפעול של שלושת המרכזים לתקופה של 25 שנה. חלק משמעותי מתפעול המרה"ס החדש יתבצע באמצעות מיקור חוץ ע"י זכיין אזרחי (בשיטת PFI). היציאה למכרז צפויה באמצע שנה הבאה. איוש המרה"ס צפוי ב-2023.

שלושת המרכזים הלוגיסטיים יוקמו בשלושה מוקדים - בצפון הארץ, במרכזה ובדרומה - ויתבססו על מחנות קיימים. המרכזים ייבנו לגובה בכדי לצמצם את השימוש בקרקע ובכדי להימנע מהרחבת שטחי המחנות. התכנסות צה"ל לכדי שלושה מוקדים לוגיסטיים תפנה כ-4,000 דונם, מתוכם כ- 2,000 דונם באזורי ביקוש, מה שיאפשר למדינה לבנות עשרות אלפי יחידות דיור, ולהכשיר שטחים פתוחים וציבוריים לרווחת הציבור.

תפיסת ההפעלה של מרכז האספקה מבוססת על טכנולוגיות מתקדמות לשליטה במלאי, מערכות אוטומציה, מענה רב זרועי ושיפור השירות ליחידות. זאת תוך תמיכה ברשת לוגיסטית גמישה ומגוונת, מענה לרציפות התפקוד וגמישות בהפעלה בשגרה ובחירום.

מרכז האספקה יאופיין בחדשנות טכנולוגית בקנה מידה עולמי בהיבטי אחסון, ליקוט והפצה. במרכזים הלוגיסטיים יופעלו רובוטים ואמצעים מתקדמים. כמו כן, אחסון וניהול המלאי ייעשו באמצעות טכנולוגיות ומערכות מידע מהמתקדמות בעולם. המרה"ס יכלול מגוון רחב של מוצרים, החל במחט לעירוי ועד לחלקי חילוף לטנקים.

עלות ההקמה והתפעול של הפרויקט מוערכת בכ-15 מיליארדי שקלים לתקופה של 25 שנים. דגש נוסף במהלך התכנון והבנייה של המרכזים הוא על התייעלות וחיסכון, כך שניתן יהיה לחסוך עשרות מיליוני שקלים בשנה בהוצאות תפעול, בהוצאות כוח אדם, בתשלומי ארנונה, בעלויות הפצה ועוד.

ראש מינהל המעבר דרומה במשרד הביטחון, תא"ל (מיל') איציק כהן, שבתפקידו האחרון בצה"ל היה ראש חטיבת לוגיסטיקה"אנו מברכים את כל החברות המבקשות להתמודד במכרז חשוב זה. ברשימת המתמודדים שמחנו לראות חברות שמתמודדות כבר עתה במכרזים שונים, וגם חברות חדשות. הדבר מעיד על העניין הרב שהפרויקט מעורר בארץ ובחו"ל. מינהל המעבר דרומה ממשיך להקים פרויקטים ענקיים המפנים את בסיסי צה"ל מהמרכז ומשביחים את פעילותו בשגרה ובחירום. מרכזי האספקה הלוגיסטיים החדשים מביאים קדמה ומכשירים את צה"ל להתמודדות עם משימות המחר".