Close search

מוקירים וזוכרים את הנופלים הבדואים

​​​​​​​השבוע ביקר מנכ"ל משרד הביטחון, אלו​ף (מיל') אודי אדם, באתר ההנצחה הממלכתי לזכר החללים הבדואים, יחד עם סמנכ"ל וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת, אריה מועלם, ראש האגף הביטחוני-חברתי, עמיקם סבירסקי,  יו"ר ארגון יד לבנים, אלי בן שם, יו"ר סניף יד לבנים הבדואי, זיאד סעדי, ונכבדי העדה הבדואית. 

אדם סייר באתר ההנצחה והניח זר באנדרטת הלוחם הבדואי. בתום הביקור הוא הביע את הוקרתו ותודתו לבני העדה הבדואית על תרומתם למען ביטחון המדינה.

האגף הביטחוני-חברתי אחראי בין שאר תפקידיו על שימור וטיפוח הקשר עם המגזר הבדואי ועל חיזוק תחושת השייכות של המגזר למדינת ישראל. הוא עושה זאת בעזרת פעילויות ואירועים שונים: ביקורי נוער באתר ההנצחה, ימי עיון, סמינרים וקבוצות "אחרי" (הכנה לשירות בצה"ל) הם חלק מהפעילויות המתקיימות לאורך כל ימות השנה.

2017-01-05-PHOTO-00000601.jpgמסיירים באתר ההנצחה. אדם ו​יו"ר סניף יד לבנים הבדואי, זיאד סעדי

אחת לשנה מתקיים האירוע "ברית אחים" שהינו אירוע הצדעה ממלכתי לכוחות הביטחון במגזר הבדואי, בהובלת האגף הביטחוני-חברתי ובשיתוף אגף משפחות, הנצחה ומורשת וארגון יד לבנים. לפני כשנתיים נפתח בבאר שבע מרכז ייחודי למגזר הבדואי בדרום. במרכז מתנהלות מגוון פעילויות לעידוד וקידום הגיוס לצה"ל במגזר, והוא פעיל במשך כל ימות השנה ומאויש עלי ידי נציגים של משרד הביטחון ושל צה"ל.