Close search

תחום החלל והלוויינות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​תוכנית הפיתוח הרב שנתית בתחום החלל והלוויינות של משרד הביטחון נועדה להביא לחיזוק יכולותיה האסטרטגיות של מדינת ישראל, להעניק תנופה לתעשיית ההייטק הישראלית וליצור מקומות עבודה רבים. מדי שנה משקיע משרד הביטחון, באמצעות מינהלת תוכנית החלל במפא״ת (מינהל פיתוח אמצעי לחימה ותשתיות טכנולוגיות), מאות מיליוני שקלים בפיתוח תחום החלל ותעשיית הלוויינות.

אופק 11.jpgתוצרים מודיעיניים ברמה גבוהה. שיגור "אופק 11"

תחום החלל בישראל, כמו גם בעולם כולו, ביצע בשנים האחרונות קפיצת מדרגה משמעותית מאוד, והוא מהווה מנוע צמיחה לטכנולוגיות חדשות ומתקדמות. ההשקעה האדירה של מדינת ישראל ומשרד הביטחון בתחום החלל מניבה בראש ובראשונה תוצרים ביטחוניים אסטרטגיים, בעיקר בתחומי המודיעין. היא גם מייצרת יכולות ופיתוחים טכנולוגיים לצרכים אזרחיים רבים, המשפיעים על שגרת יומנו בתחומים שונים.

מינהלת תוכנית החלל במפא״ת מרכזת את תחום החלל הביטחוני של מדינת ישראל. המינהלת אחראית לפיתוח ובניית הלוויינים השונים והמשגרים, המבטיחים את עצמאותה של ישראל בחלל. הפיתוח הטכנולוגי, שאותו מובילים אנשי מינהלת החלל, מתבצע בתעשיות הביטחוניות הישראליות והוא משלב חדשנות טכנולוגית וסטנדרטי עבודה גבוהים ביותר. 

מינהלת תוכנית החלל במפא״ת הוקמה בתחילת שנות ה-80׳ כדי לתת מענה לצורך המבצעי בלווייני איסוף מודיעין, ולקדם את מדינת ישראל בתחום החלל. במהלך השנים קידמה מינהלת תוכנית החלל פיתוח תשתיות לאומיות, יכולות מחקר מובילות ואת הידע והיכולות בתעשיות הישראליות. מדינת ישראל היתה למדינה השביעית בעולם להשיג יכולת מלאה בתחום החלל וכיום היא חברה במועדון מצומצם של 12 מדינות בלבד בעלות יכולת כוללת זאת.

לווייני ״אופק״

בחוד החנית של תוכנית החלל הישראלית סדרת לווייני ״אופק״. אלה לווייני צילום, שתפקידם לספק תוצרים מודיעיניים ברמה גבוהה.

 

 

 

שיגור הלוויין אופק 10 

״אופק 1״, הלוויין הישראלי הראשון, שוגר בשנת 1988. מאז, ועם כל שיגור נוסף, נעשו קפיצות טכנולוגיות משמעותיות וחל שיפור משמעותי בכמות תוצרי המודיעין ואיכויותיהם. סדרת לווייני ״אופק״ מהווה הוכחה לרמת היכולות האנושיות והטכנולוגיות הגבוהות בתוכנית החלל הישראלית.

באפריל 2014 שוגר לחלל בהצלחה הלוויין ״אופק 10״. השיגור נערך משדה ניסויים במרכז הארץ, באמצעות משגר לוויינים מסוג ״שביט״. כמה שעות לאחר שיגורו, נכנס הלוויין למסלולו סביב כדור הארץ והחל לשדר נתונים למרכז הבקרה.

״אופק 10״ הינו לוויין תצפית מבוסס מכ״מ (SAR), בעל יכולות צילום מתקדמות ביותר, המסוגל לצלם ביום ובלילה ובכל מזג אוויר.

שיגור הלוויין אופק 11

לוויין ״אופק 11״ שוגר לחלל בספטמבר 2016, על פי התוכנית הרב שנתית של משרד הביטחון לשיגור לווייני תצפית, והוא האחרון עד כה בסדרת לווייני "אופק". גם לוויין זה שוגר משדה הניסויים במרכז הארץ באמצעות משגר הלוויינים "שביט". 

מיד לאחר השיגור התברר כי הלוויין אינו מיוצב כמתוכנן במסלולו, ונדרשו מספר ימי עבודה מאומצים ומרתקים, של מיטב מומחי התעשייה האווירית ומשרד הביטחון, כדי להתגבר על המצב ולייצב את הלוויין ובשלב מאוחר יותר לקבל ממנו תוצרי דימות איכותיים כמתוכנן.