Close search

מנה"ר ירכוש ממפעל בשדרות ויציל אותו מסגירה

​מינהל הרכש והייצור (מנה"ר) ירכוש ממפעל "רשף טכנולוגיות" בשדרות בהיקף של כ-60 מיליון שקל. בנוסף להיקף הכספי הגדול, הבשורה היא שההזמנות החדשות יצילו את המפעל מסגירה וימנעו את פיטורי העובדים, שכבר נאלצו לצאת לחופשה לפני מבצע "צוק איתן".  

סמנכ"ל וראש מנה"ר צוקר: "דוגמא לכך שתקציב הביטחון הוא השקעה גם בביטחון וגם בכלכלה הלאומית"

"הצלתו מקריסה של מפעל, שחיוני כל כך לביטחון המדינה ולביטחונה הכלכלי של העיר שדרות, היא עוד דוגמה לכך שתקציב הביטחון הוא השקעה גם בביטחון וגם בכלכלה הלאומית", הדגיש סמנכ"ל וראש מנה"ר, תא"ל (מיל') שמואל צוקר.

צוקר הוסיף כי "משרד הביטחון ימשיך להעניק עדיפות למפעלים בפריפריה, ועל ידי כך להבטיח את פרנסתן של אלפי משפחות".

מדי שנה רוכש מנה"ר מתעשיות ישראליות במיליארדי שקלים, תוך מתן עדיפות לתעשיות וספקים מאזורי הפריפריה וקווי העימות. כחלק ממדיניות זו, סיכם מנה"ר עם מפעל "רשף טכנולוגיות" משדרות על עסקה גדולה לרכש אלפי מרעומים רב-תכליתיים לצורך פגזי החצב והכלנית המיוצרים עבור צה"ל. במסגרת העסקה, ההזמנה הראשונה בהיקף של כ-30 מיליון שקל כבר נמסרה למפעל, והזמנה שנייה בהיקף של כ-30 מיליון שקל נוספים תימסר למפעל בימים הקרובים. ההזמנות החדשות בהיקף כולל של כ-60 מיליון שקל, צפויות לספק עבודה למפעל לפחות לשנתיים הקרובות.

מפעל "רשף טכנולוגיות", שפיתח ומייצר מרעומים מהמתקדמים מסוגם בעולם, עמד בפני סכנת סגירה לפני מבצע 'צוק איתן'. לפני המבצע נאלץ להוציא כ-30 מעובדיו לחופשה בשל מחסור בהזמנות.