Close search

עסקת ענק לצמצום מצוקת התעסוקה בערד

ביוזמת שר הביטחון, אביגדור ליברמן, משרד הביטחון מתגייס לצמצום מצוקת התעסוקה בעיר ערד: מינהל הרכש חתם עם חברת "אלביט מערכות" על עסקת ענק ביטחונית בהיקף של יותר מ-400 מיליון שקל לרכש ואחזקה של אלפי מכשירי קשר ממפעל "אלביט ערד".

הובטחו לפחות 100 מקומות עבודה לתקופה משמעותית. "אלביט ערד"

את המשא ומתן הובילה הגב' ענת נבתי, ראש חטיבה במנה"ר. ההזמנה החדשה של משרד הביטחון הינה בתמורה להתחייבותו של המפעל להעסיק כ-100 עובדים  לתקופה של עשר שנים. בנוסף, משרד הביטחון יחד עם זרוע היבשה בצה"ל יפעלו להעביר פעילות אחזקה של אמצעי קשר למפעל בערד, בהיקף של למעלה מ-100 מיליון שקל במהלך 15 השנים הקרובות.

השר ליברמן אומר כי ״ביטחון המדינה מורכב גם מהביטחון החברתי של אזרחי ישראל. אני רואה את חיזוק הפריפריה כאחת מהמטרות שמשרד הביטחון צריך לפעול למענן כל הזמן. החיזוק שאנו נותנים במהלך הזה לעיר ערד הוא משמעותי מאד עבור העיר״.

סמנכ"ל וראש מנה"ר אבי דדון: "המשא ומתן שניהלנו משקף בצורה הטובה ביותר את המחויבות של שר הביטחון, משרד הביטחון ומינהל הרכש לתעשייה הביטחונית בפריפריה. אנו גאים שהצלחנו להבטיח לפחות 100 מקומות עבודה בערד לתקופה משמעותית. עובדים אלה יצטרפו לכ-50 אלף בתי אב בכל רחבי הארץ שמתפרנסים מהזמנות של מינהל הרכש במשרד הביטחון".

ראש עיריית ערד, עו"ד ניסן בן חמו: "אני גאה שחברת אלביט ומשרד הביטחון מכירים שוב ביכולותיה של ערד להיות בסיס לתעשייה איכותית. אני מודה לאנשי החברה ולמינהל הרכש במשרד הביטחון על האמון והסיוע לכל אורך הדרך".