אודות משרד הביטחון

מערכת אתר משרד הביטחון

​​​​משרד הביטחון נושא באחריות הממלכתית לשמירה על ביטחון ישראל ברמה המדינית, הצבאית והאזרחית. המשרד מספק מענה ומתמודד עם אתגרי הביטחון של המדינה באמצעות בניית עוצמתו של צה"ל, קידום תחומי המחקר והפיתוח הטכנולוגיים-ביטחוניים, עידוד הייצוא הביטחוני, תמיכה בתעשיות המקומיות ומעורבות חברתית.

הייעוד של משרד הביטחון הוא לעצב את יעדי הביטחון הלאומי שבאחריותו ולממשם, לתמוך את בניין הכוח של צה"ל ופעולתו ולהשלימם במישורי חברה, טכנולוגיה, תעשייה ויחסי חוץ ביטחוניים.

​על מנת לממש את ייעודו פועל משרד הביטחון למלא אחר המשימות הבאות:

 • ריכוז פעולות הממשלה בנושאי הביטחון הלאומי שבאחריותו והנחיית הגופים הכפופים והשותפים לביצוען.

 • גיבוש מדיניות בנושאים אסטרטגיים-ביטחוניים וקיום מערכת קשרי חוץ עם מערכות ביטחון זרות.

 • גיבוש תקציב הביטחון ומימושו באופן המיטבי, בהתאם לתוכניות העבודה והמשימות.

 • לספק לצה"ל את המשאבים והאמצעים הנדרשים לבניין כוחו ולביצוע משימותיו.

 • לבצע פעולות רכש וניהול פרויקטים מרכזיים על פי צורכי צה"ל.

 • שימור וטיפוח החוסן החברתי העוטף את השירות הצבאי, מתקופת טרום הגיוס ועד בכלל.

 • פיתוח תשתיות מדעיות, טכנולוגיות, תעשייתיות ולוגיסטיות בתחומי הביטחון הלאומי שבאחריות משרד הביטחון.

 • פיתוח אמצעי לחימה וטיפוח התעשייה הביטחונית הלאומית ושמירה על יציבותה.

 • הרחבה והעמקה של מערכת קשרי החוץ הביטחוניים.

 • הכוונה והגדלת היקף הייצוא הביטחוני של מדינת ישראל.

 • הנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל, סיוע למשפחות השכולות ושיקום נכי צה"ל.

 • הגנה על העובדים, הסודות והנכסים של מערכת הביטחון.

 

העשייה של משרד הביטחון היא רבה ומגוונת, ועוסקת בתחומי הביטחון, הכלכלה, הטכנולוגיה, החברה והמורשת:

• למשרד הביטחון השפעה רבה על המשק הישראלי ועל התעשיות הביטחוניות.

• כחלק מייעודו, מסייע משרד הביטחון לצה"ל ותומך בו באמצעות הפעלת מערכות אזרחיות באופיין.

• משרד הביטחון מטפל במגוון תחומים ערכיים וחברתיים, כגון שיקום נכי צה"ל, סיוע ותמיכה במשפחות השכולות והנצחת חללי מערכות ישראל, פעילות לעידוד הגיוס לשירות משמעותי בצה"ל בקרב אוכלוסיות נוער שונות, סיוע לחיילים המשוחררים, שימור מורשת ישראל ועוד.

הקוד האתי של משרד הביטחון

אמנת השירות של משרד הביטחון

משרד הביטחון וצה"ל

עיקר הפעילות של משרד הביטחון מתבצעת מול צה"ל כ"לקוח עיקרי". הצבא מעלה דרישות מוגדרות המחייבות את משרד הביטחון להיענות לאתגרים במקצועיות רבה, תוך עמידה בלוחות זמנים בתנאים משתנים.

על מנת להיענות לצרכים ולהתמודד עם מגוון האתגרים באופן הטוב ביותר, מתקיימים יחסי עבודה ושיתוף פעולה פוריים בין משרד הביטחון וצה"ל, בכל הרמות הארגוניות. 

שיתוף הפעולה בין משרד הביטחון וצה"ל מתנהל גם בתוך אגפי המשרד ויחידותיו. השילוב של אזרחים ואנשי צבא מתקיים בגופים מעורבים כגון מפא"ת, אגף התקציבים, מבקר מערכת הביטחון, אגף ההנדסה והבינוי ובמינהלות הפרויקטים.

על פי חלוקת סמכויות העבודה בין הצבא ומשרד הביטחון, צה"ל אחראי לדרישות המבצעיות והטכניות ולהקצאת התקציב. לעומת זאת, משרד הביטחון עוסק בהיבטי הרכש, בהיבטים הכלכליים-מסחריים, בניהול המימון ובתשלומים וכן בתשתיות המדיניות, התעשייתיות והלוגיסטיות.

בנוסף, מטפל משרד הביטחון בנושאי הנכסים והמקרקעין, התובלה, השינוע הימי והאווירי ועוד שורת נושאים נוספים הנוגעים לפעילות צה"ל. למשרד הביטחון היכולת לתת מענה לפרויקטים לאומיים באופן מיידי, ולהתמודד עם מצבי חירום שונים בעורף.