Close search

היחידה לפניות ולתלונות הציבור

​​היחידה לפניות ולתלונות הציבור פועלת תחת אגף דוברות והסברה, ומהווה כתובת מרכזית לפניות ולתלונות מצד הציבור בנושאי פעילותה ועבודתה של מערכת הביטחון. ​​

ייעודה של היחידה לתת את המענה והטיפול הטובים ביותר לפניות ולתלונות הציבור. ראש היחידה לפניות ולתלונות הציבור מוגדר בנוסף לתפקידו כנציב תלונות הציבור וכממונה על ביצוע חוק חופש המידע במשרד הביטחון.

 

תפקידי היחידה לפניות ולתלונות הציבור

  • להוות כתובת לפניות של אזרחים בנושאי מערכת הביטחון.

  • להנחות ולהדריך את הפונים אליה בנושאי העבודה של משרד הביטחון.

  • לתת מענה לתלונות של אזרחים בנושאי העבודה של משרד הביטחון.

  • לטפל בבקשות לקבלת מידע לפי "חוק חופש המידע".

תחומי פעילות עיקריים

היחידה עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים:

  • תלונות מהציבור

  • חוק חופש המידע

  • פניות בנושאים שונים

כיצד יוצרים קשר?

משרדיה של היחידה לפניות ולתלונות הציבור שוכנים בקריה בתל אביב. היחידה פעילה בימים ראשון עד חמישי, בשעות 07:30 עד 16:00.

טלפון: 03-6975540. המענה הטלפוני ניתן בימים ראשון עד חמישי, בשעות 08:00 עד 16:00 (למעט ערבי חג וחוה"מ). 

מס' פקס: 073-3233711 (פעיל 24 שעות ביממה, במשך כל ימות השנה).

לפנייה מקוונת לחץ/י כאן 

כתובת למשלוח דואר

משרד הביטחון

אגף דוברות והסברה

היחידה לפניות ולתלונות הציבור

הקריה

תל אביב 6473424