Close search

ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון

ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון במשרד הביטחון משמש מאגר המידע המרכזי על אודות הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל. כיום הינו הארכיון הגדול ביותר במדינה.​

ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון נוסד ביולי 1948, בעת שהתחוללו קרבות מלחמת העצמאות, בעקבות החלטתו של ראש הממשלה הראשון ושר הביטחון דוד בן גוריון. המטרה היתה לרכז את התיעוד שנוצר ביחידות הצבא שזה עתה קם.

זמן לא רב לאחר מכן, ב-19 בדצמבר 1948, הנחה בן גוריון את מנהל הארכיון כי "ארכיון הצבא ירכז אליו לא רק את החומר על צבא הגנה לישראל וקודמיו בארץ, אלא גם על תולדות ההגנה העצמית בכל תפוצות הגולה וכן השתתפות היהודים במלחמות שחרור לאומיות ובינלאומיות וחלקם של היהודים בפיתוח האומנות והטכניקה הצבאית".

ברוח הנחייתו זו של בן גוריון אוצר ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון חומרים ארכיוניים על אודות הארגונים הצבאיים שפעלו בארץ בימי קום המדינה, ובהם ההגנה, הפלמ"ח, האצ"ל והלח"י. בנוסף, בין תפקידיו הרבים של ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, עליו לנהל רשומות, לחשוף מידע רגיש ולבצע מחקר היסטורי עבור מערכת הביטחון.

מאז שהוקם ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון מועבר אליו כל תיעוד, מכל סוג שהוא – מסמכים, תמונות, מפות, הקלטות, שרטוטים, סרטי וידיאו - אשר נוצר ביחידות צה"ל.  ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון משמש גם מגנזה לצה"ל, וברשותו מידע אשר עדיין נדרש לפעילות השוטפת של צה"ל ומערכת הביטחון. למעשה, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון מטפל ומאתר תיעוד ומידע לא רק לצורכי מחקר, אלא גם לצורכי הפעילות השוטפת של מערכת הביטחון.

בנוסף לחומרים הצבאיים והביטחוניים, ניתן למצוא בארכיון מידע רב בתחומים שונים כגון רפואה, חינוך, כלכלה ועוד. ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון מהווה את אחד המרכיבים החשובים ביותר בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת התרבותית של החברה בישראל.

למעבר לאתר ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון – לחץ/י כאן

למעבר לעמוד הפייסבוק של ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון – לח​ץ/י כאן