מפעלי ההנצחה של משרד הביטחון

מערכת אתר משרד הביטחון

​​מדינת ישראל ניחנה בזיכרון ארוך וייחודי של הנופלים במערכות ישראל. הזיכרון חי בליבנו תמיד - זהו זיכרון יצוק של שותפות גורל, תחושת הזדהות והכרה בכובד האובדן. הנצחת חללי מערכות ישראל הינה מילוי החוב המוסרי של המדינה לנופלים, שהקריבו את חייהם למען הקמתה וקיומה. ​​

​הנצחת זכרם של הנופלים וביסוסה בתודעה הציבורית הם תכלית קיומו ונר לרגליו של אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון.

אגף משפחות והנצחה הוא הגוף הממלכתי במדינה האחראי להנצחת חללי מערכות ישראל. האגף חרט על דגלו להביא לידי ביטוי את הכבוד וההכרה שרוחשת המדינה לבניה, אשר שילמו את המחיר היקר מכל.

הנצחת חללי מערכות ישראל חורגת מגבולות מעגלי השכול הפרטיים - יש לה משמעות ציבורית עמוקה. היגון והשכול הם נחלתם של הקרובים ביותר אל החלל ומהווים חלק מצנעת הפרט. לעומתם, חייב זכרם של החללים להיות נחלתו של הציבור כולו ולהוות מרכיב בזיכרון הקולקטיבי של החברה הישראלית. 

אגף משפחות והנצחה, באמצעות היחידה להנצחת החייל, מקיים מפעלי הנצחה מגוונים בחומר וברוח, מתוך מטרה להנציח את הבנים ולהנחיל את סיפוריהם כמורשת לדורות הבאים.

פעולות ההנצחה שואבות אל תוך זיכרון החברה הישראלית קבוצות שונות בציבור, ומרחיבות את המעגל החברתי המקיף את המשפחות השכולות. כך זכר הנופלים מונצח ונותר משמעותי לא רק בצורה אישית, אלא גם כזיכרון קולקטיבי.

היחידה להנצחת החייל שוקדת על מפעלי הנצחה שונים לזכרם של הנופלים:

  • אתר האינטרנט "נזכור את כולם" - באתר מופיעים שמותיהם, תאריך נפילתם ומקום מנוחתם של כלל חללי מערכות ישראל. בנוסף, מובאים באתר סיפורי חייהם של החללים ותכנים רבים נוספים הקשורים להנצחה וזיכרון.

  • ספרי "יזכור" - איסוף, ריכוז ופרסום סיפורי חייהם של הנופלים.

  • ספרי "גווילי אש"- ריכוז יצירותיהם וכתביהם של הנופלים ופרסומם.

  • תכנון ותחזוקה של אנדרטאות.

  • הכנת חומר לימי זיכרון והעברתו לרשויות מקומיות, לנציגויות בחו"ל, לתנועות נוער ולבתי ספר.

  • שליחת מדבקות "דם המכבים" מדי שנה בשנה, לקראת יום הזיכרון, לבתי הספר ברחבי הארץ, לארגונים ולחברות שונות בארץ ובחו"ל.

  • הפקת פרסומים שונים הנוגעים להנצחה וזיכרון.

  • ייעוץ וסיוע בנושאי הנצחה - פרטית וקבוצתית - למשפחות ולגופים אחרים.