Close search

רשות המעברים היבשתיים

מדי יום עוברים בין שטחי הרשות הפלסטינית וישראל עשרות אלפי כלי רכב, אלפי פועלים בעלי היתרי עבודה ומאות משאיות עמוסות בסחורות. רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון פועלת על מנת לאפשר תנועה שוטפת של החוצים במעברים ושמירה על מרקם החיים העדין, ולמנוע מעבר של גורמי טרור והברחת אמצעי לחימה לשטחי מדינת ישראל. 

בשנת 2005 החליטה ממשלת ישראל להפקיד בידי גוף אזרחי את האחריות על פעילות המעברים היבשתיים לאורך קווי התפר בגדה וברצועת עזה. לצורך כך הוקמה במשרד הביטחון כבר באותה שנה רשות המעברים היבשתיים. בספטמבר 2009 קיבלה הרשות מעמד של יחידת סמך, ושמה שונה לרשות המעברים היבשתיים. ייעודה של רשות המעברים היבשתיים לאפשר תנועה במעברים בין שטחי איו"ש ועזה לישראל, למנוע מעבר של גורמי טרור ואמצעי טרור, תוך מתן דגש על איכות השירות.

רשות המעברים היבשתיים מפעילה 16 מעברים, 14 מהם באזור יהודה ושומרון ושניים ברצועת עזה, והיא פועלת בהתאם למדיניות משרד הביטחון והנחיות המשטרה ושירות הביטחון הכללי. המעברים באזור יהודה ושומרון: הבקעה, גלבוע, ריחן, שער אפרים, תאנים, אייל, אליהו, חוצה שומרון, מכבים, תרקומיא, ל"ה, מיתר, מצדות יהודה וחשמונאים. המעברים ברצועת עזה: ארז וכרם שלום.

התמקצעותה של רשות המעברים לאורך השנים מאפשרת לה לספק פעילות רחבה ואמינה ביכולת ביצועית הולכת וגדלה, והיא ערוכה לתת את הגיבוי הדרוש לכל התפתחות מדינית עתידית, תוך רגישות ומחויבות לשמירה על שגרת החיים במציאות של ימינו. מדי שנה מכשיר בית הספר להדרכה של רשות המעברים מאות בודקים ביטחוניים, באמצעות מגוון תרגולות והכשרות ביטחוניות, היכרות מעמיקה עם הנעשה בשטח וכן הכרת המנטליות והמנהגים של המשתמשים במעברים.

 

הרשות הציבה בראש מעייניה גם את שיפור השירות לבאי המעבר, תוך רגישות אנושית ושמירה על מרקם החיים של האוכלוסייה:

  • המעברים המאוזרחים צוידו בטכנולוגיות מתקדמות המאפשרות בידוק ביטחוני נדרש.
  • הולכי הרגל מצוידים בכרטיסים חכמים ועוברים זיהוי ביומטרי מהיר כולל זיהוי פנים.
  • במעברי הסחורות פועלות מערכות שיקוף מיוחדות המאפשרות בידוק מדוקדק של מספר כלי רכב בו זמנית וכן מערכות מחשוב ואמצעי שינוע מתקדמים.
  • חדרי שליטה ובקרה חדישים, המאפשרים ניטור ותקשורת בזמן אמת, מקילים את זרימת התנועה במעברים.
  • הותקנו עמדות בידוק משוכללות כמקובל בשדות התעופה המתקדמים בעולם.
  • במעברים פועלים צוותים מקצועיים ביותר, המיומנים בשיטות העבודה ומתמחים בתפעול הציוד המתקדם.