מבקר מערכת הביטחון

מערכת אתר משרד הביטחון

​יחידת מבקר מערכת הביטחון אחראית לבצע ביקורת בכל מערכת הביטחון, לרבות צה"ל, יחידות הסמך המסווגות והבלתי מסווגות של משרד הביטחון, וכן התאגידים הממשלתיים שבאחריות שר הביטחון. ​

יחידת מבקר מערכת הביטחון הוקמה בשנת 1976, בעקבות המלצות ועדת אגרנט והחלטת שר הביטחון, אולם הבסיס להקמתה הונח כבר ב-1956 על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון דאז, דוד בן גוריון. על פי חזונו של בן גוריון, נחוץ שמערכת הביטחון תהיה נתונה לביקורת ופיקוח על ידי בעל תפקיד, אשר אינו כפוף לאיש מלבד שר הביטחון. בשנת 1977 הוכפפה היחידה לשר הביטחון, ונקבע כי מינויו של מבקר מערכת הביטחון יוחלט על ידי ממשלת ישראל.

חזונה של יחידת מבקר מערכת הביטחון הוא להוות גוף ביקורת מרכזי ומשפיע במערכת הביטחון, לצורך מימוש יעדיה ולשיפור מוכנותה בשגרה ובחירום. ייעוד היחידה לסייע לשר הביטחון לפקח על פעילות המערכת, לטובת ביצוע משימותיה ועמידה ביעדיה, באמצעות ביקורות ומתן חוות דעת וייעוץ מקצועיים. ​

תפקידיה המרכזיים של יחידת מבקר מערכת הביטחון:

  • לבצע ביקורות מטעם שר הביטחון בצה"ל, במשרד הביטחון וביחידות הסמך, לבדוק את היערכותם ומוכנותם למימוש יעדיהם ומשימותיהם בשגרה ובחירום, וכן לתרום לשיפור תפקודם.

  • לערוך ביקורות מטעם שר הביטחון בתאגידים ובתעשיות הביטחוניות העובדות עם משרד הביטחון, ובגופים הזוכים לתמיכה מתקציב משרד הביטחון.

  • לקיים ביקורות ופיקוח ובקרה בתחומי ניהול הסיכונים, הציות ומימוש המדיניות, תלונות של הציבור, טוהר המידות ומניעת הונאות, ולהציג בפני השר את הממצאים.

  • לדווח לשר הביטחון על הממצאים, הליקויים וכשלי הניהול, החלטות שגוית והסיכונים העולים מהפיקוח והביקורות.

  • להצביע בפני הרמטכ"ל, מנכ"ל משרד הביטחון ובכירים נוספים במשרד הביטחון ובצה"ל על הממצאים, הליקויים והסיכונים העולים מהביקורות והפיקוח. כמו כן, להמליץ על הדרך לתיקונם, למניעת הישנותם ולשיפור המערכת.

  • לייעץ לשר הביטחון, בהתאם לצורך, בתחומים העולים מפעילויות הביקורת, הבקרה והפיקוח.

  • לספק לשר הביטחון, בהתאם לצורך, חוות דעת מקצועית לגבי ממצאי הביקורת, הפיקוח והבקרה. ​​