מנכ"לי משרד הביטחון לדורותיהם

 

פרי (פרלסון)לאתר.jpg אליעזר פרי (פרלסון)

(ינואר 1949-אוקטובר 1949)

 

פנחס ספיר לאתר.jpgפנחס ספיר
 
(אוקטובר 1949-נובמבר 1951) 

זאב שינד לאתר.jpg זאב שינד

 (נובמבר 1951-ספטמבר 1952)

פרס לאתר.jpg שמעון פרס

(ספטמבר 1952-יולי 1959)

בן נתן לאתר.jpg אשר בן נתן

(יולי 1959-מרץ 1965)

קשתי חדש לאתר.jpgמשה קשתי
(מרץ 1965- מרץ 1970)

 

ישעיהו לביא לאתר.jpg ישעיהו לביא

(מרץ 1970-יולי 1972) 

יצחק עירוני לאתר.jpgיצחק עירוני

 (יולי 1972-ספטמבר 1975)

זוסמן לאתר.jpgפנחס זוסמן

(נובמבר 1975-אוגוסט 1978)

מעיין לאתר.jpgיוסף מעיין 

(אוגוסט 1978-דצמבר 1981)

 

בן יוסף לאתר.jpgאברהם בן יוסף

(נובמבר 1975-אוגוסט 1978)

בית הלחמי חדש לאתר.jpgאהרון בית הלחמי

(אוגוסט 1982-מאי 1983)

מרון לאתר.jpgמנחם מרון

(מאי 1983-מאי 1986)

דוד עברי לאתר.jpgדוד עברי

(מאי 1986-אוקטובר 1996)

אילן בירן לאתר.jpgאילן בירן

(נובמבר 1996- אוקטובר 1999)

עמוס ירון לאתר.jpg עמוס ירון

(נובמבר 1999- ספטמבר 2005)

 

יעקב תורן לאתר.jpgיעקב תורן

(ספטמבר 2005- יולי 2006) 

גבי אשכנזי לאתר.jpgגבי אשכנזי

(יולי 2006-פברואר 2007)

יחיאל חורב לאתר.jpgיחיאל חורב

(פברואר 2007-מאי 2007)

 

בוכריס לאתר.jpgפנחס בוכריס

(מאי 2007-ינואר 2010)

אודי שני לאתר.jpgאודי שני

(ינואר 2010-יולי 2013)

דן הראל לאתר.jpg דן הראל

(אוגוסט 2013-מאי 2016)

 

אודי אדם לאתר.jpg  אודי אדם 

(מכהן)​​

צילומים: ארכיון צה"ל במשרד הביטחון; אוסף התצלומים הלאומי, לע"ם.