Close search

היחידה למחקר ותשתית טכנולוגית

​​​​​​​​חשיבה חדשנית ומקורית, יצירתיות נועזת, מחקרים אקדמיים מובילים וטכנולוגיה עתידנית פורצת דרך. כל אלו הם אבני היסוד של מדינת ישראל בכל הקשור לשמירת יתרונה היחסי הביטחוני והטכנולוגי.

אחת היחידות המרכזיות במערכת הביטחון שעוסקות בבניית וביסוס יכולותיה האסטרטגיות היא היחידה למחקר ותשתית טכנולוגית (מת"ט). היחידה מהווה ארגון מחקר מדעי, הפועל במסגרת מפא"ת במשרד הביטחון. ייעודה של היחידה הוא לאתר, לפתח ולקדם טכנולוגיות שונות ומגוונות הנותנות מענה לצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל, בהווה ובעתיד. 

יחידת מת"ט היא יחידה קטנה, המאופיינת ביצירתיות ובכוח אדם יוצא דופן ומוביל בתחומו, בעל ידע עשיר במחקר האקדמי העדכני ביותר והכרה עמוקה של צורכי מערכת הביטחון, הן המיידיים והן ארוכי הטווח. למרות המבנה ההיררכי שלה, כמקובל בארגונים ביטחוניים, הרעיונות וההצעות למחקרים נעים בשדרת היחידה בשני הכיוונים - מהדרג הזוטר לבכיר ולהפך, מתוך מטרה לעודד יצירתיות וקבלת החלטות מהירה. 

בין תפקידיה של יחידת מת״ט להקים, לשדרג ולפתח את מתקני התשתית ושדות הניסויים של מערכת הביטחון, שבהם היא מבצעת את מרבית הניסויים באמצעי לחימה. 

תחומי עיסוק מרכזיים

• מתקני תשתית, שדות ניסויים וסימולטורים

• טכנולוגיות קוונטיות, התקנים אלקטרוניים פיזיקליים

• חומרים, ננוטכנולוגיה ומיקרומכניקה

• מיגון, תקשוב ואוטונומיות

• פיזיקה, חלל ואנרגיה

• רפואה צבאית, הנדסת אנוש

• הנדסת תעופה - מדעי הזרימה, מבנים, בקרה ואלגוריתמים, הנעה

• כימיה צבאית וחומרים אנרגטיים

היחידה פועלת בשיתוף יחידות נוספות במפא"ת ובמערכת הביטחון, ובמקביל שומרת על קשר רציף עם עולם המחקר והפיתוח הביטחוני בארץ ובחו״ל ברמה הגבוהה ביותר, מתוך מטרה לבנות ולפתח את יכולותיה המבצעיות של מדינת ישראל לטווח הרחוק. חלק מפעילויותיה של מת"ט כולל פיתוח טכנולוגיות חדשות תוך בחינת היתכנות יכולותיהן והכשרת כוח אדם בתחומי הידע. לרוב, פעילויות המחקר המתבצעות במסגרת היחידה נמשכות בין שלוש עד חמש שנים. 

כגוף העוסק בפריצות דרך טכנולוגיות, לא פעם מתמודדים אנשי מת"ט עם מחקרים ברמת סיכון גבוהה במטרה למצות את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם. מת”ט גם מעורבת במחקרים רלוונטיים המתבצעים בגופי מחקר ופיתוח בתעשייה הביטחונית ובאקדמיה, ואינה נסמכת על רובד פעילות ישיר במעבדות לאומיות, בהעדרן בארץ.

כחלק מעבודתם מרבים אנשי מת"ט ליזום פעילויות רב-תחומיות ולכנס חוקרים מגופים שונים, לא פעם גם מעולמות תוכן שונים, כדי לעורר את השיח המדעי סביב פיתוח יוזמות חדשות ולעודד שיתופי פעולה לקידום הידע בארץ. ייזום פעילויות אלה נעשה באמצעות הפצת ״קול קורא״ בנושאים שונים, יחד עם פנייה מהיחידה לקבוצת חוקרים או חוקר מסוים לאור הצגת נושאי מחקר רלוונטיים.​​