Close search

האגף לחיילים משוחררים

האגף והקרן לחיילים משוחררים מעניקים לחיילים משוחררים ולמסיימי השירות הלאומי-אזרחי מגוון שירותים, כלים והטבות, במטרה להקל ולסייע בהשתלבותם בחיים האזרחיים, למשך תקופה של חמש שנים מיום שחרורם משירות חובה.

על פי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994, "חייל משוחרר" הזכאי להטבות הקבועות בחוק הוא כל מי שהשלים לפחות 12 חודשי שירות (או פחות מכך אם שוחרר מטעמי בריאות) בצה"ל, במשמר הגבול, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר או בשירות האזרחי-לאומי.

היחידה להכוונת חיילים משוחררים הוקמה בשנת 1949, על בסיס חזונו של ראש ממשלת ישראל ושר הביטחון הראשון, דוד בן גוריון, במטרה לשלב את החיילים המשוחררים במעגלי התעסוקה ובמסגרות האזרחיות השונות. מאז הקמתה פועלת היחידה להגשמת חזונו, מתוך ראיית הצרכים הלאומיים המשתנים של מדינת ישראל.

בשנת 1994 הוקמה הקרן לקליטת חיילים משוחררים, ע"פ חוק קליטת חיילים משוחררים, במסגרתו מוענקים לחיילים המשוחררים ולמסיימי השירות הלאומי אזרחי: מענק שחרור פיקדון אישי וכן סיוע נוסף בתחום השלמת לימודים, השכלה גבוה והכשרה מקצועית.

ייעוד האגף והקרן לחיילים משוחררים:

לפעול למען חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי ואזרחי לשילובם בהשכלה, בהכשרה מקצועית ובתעסוקה בחיים האזרחיים, זאת באמצעות הסברה, ייעוץ, הכוונה, הטבות ומענקים.

האגף והקרן פועלים על פי חוק חיילים משוחררים והוראות משרד הביטחון.

החזון: 

להוביל את החיילים המשוחררים ומסיימי השירות הלאומי והאזרחי לעצמאות כלכלית והשתלבות חברתית, מתוך הוקרה והערכה לתרומתם החשובה לחוסנה ולחוזקה של החברה בישראל, זאת באמצעות שירות איכותי ומקצועי, במסירות, באדיבות וברגישות.

לאתר האגף לחץ/י כאן.