Close search

האגף הביטחוני-חברתי

​​עידוד בני נוער לגיוס והכנה לשירות משמעותי בצבא עומדים במרכז עשייתו של האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון. האגף פועל להגברת הנכונות והמוכנות בקרב בני הנוער בארץ ובתפוצות לשירות משמעותי וקרבי בצה"ל כ"צבא העם", ולחיזוק תחושת המחויבות למדינת ישראל וערכיה.

​תפקידיו העיקריים של אגף ביטחוני-חברתי הינם:

  • להוביל ולתאם את פעילות משרד הביטחון וצה"ל מול מוקדי החברה הישראלית במטרה להגביר את המוטיבציה והמוכנות של בני הנוער לשירות משמעותי בצה"ל.

  • לבצע את מדיניות שר הביטחון, תוך מתן דגש ועדיפות למשימות לאומיות בקרב בני נוער בחברה הישראלית, על מנת לעודד את הנכונות לשירות משמעותי בצה"ל ולהתנדבות למשימות לאומיות. 

  • לתאם את פעולות מערכת הביטחון בנושאים בעלי אופי ביטחוני-חברתי מול משרדי הממשלה, צה"ל, תנועות ההתיישבות, תנועות וארגוני הנוער, גופים מתנדבים, גופים חברתיים וקהילתיים. התפקיד כולל את ריכוז המשאבים והאמצעים הדרושים לשותפות פעילה וחיזוק הקשר בין החברה הישראלית, הנוער והצבא.

  • לשמש גורם מנחה, מתאם ומבקר את פעולת צה"ל המתבצעות למימוש מדיניות שר הביטחון בנושאי: נוער, גדנ"ע, נח"ל ומשימות לאומיות.

כדי לממש את ייעודו ולבצע את תפקידיו מפעיל אגף ביטחוני-חברתי מגוון מסלולים, מסגרות ופעילויות עבור אוכלוסיות וקהלי יעד שונים.

​הכנה לצה"ל

היחידה להכנה לצה"ל וגדנ"ע אחראית על הפעילות, ומטרתה להגביר את הנכונות והמוכנות של הנוער בארץ ומחוצה לו לשירות משמעותי וקרבי בצה"ל ולתרומה לחברה הישראלית.
פעילות ההכנה לצה"ל כוללת: מסע בעקבות לוחמים ברמת הגולן ובדרום, סדנאות לקראת שירות לכיתות י"א, סדנאות "רגע לפני גיוס" לכיתות י"ב, סדנאות להורים ומחנכים והרצאות מידע. בנוסף, קיום שבועות גדנ"ע לתלמידי י"א בכל רחבי הארץ (כולל נוער מחו"ל), בהתאם לקריטריונים הנקבעים מדי שנה ע"י משרד הביטחון, משרד החינוך וצה"ל. בנוסף, במסגרת שבועות הגדנ"ע נערכים שבועות מותאמים לבני נוער עם מוגבלויות וצרכים ייחודיים.

​נח"ל, מכינות קדם צבאיות ושנת שירות

האגף הביטחוני-חברתי, באמצעות יחידת הנח"ל, מכינות קדם צבאיות ושנת שירות, מלווה ומתאם את פעילות המועמדים לשירות ביטחוני בתנועות וארגוני הנוער. מטרת פעילויות אלה לעודד ולהכין את הנערים והנערות לגיוס, תוך שמירה על חוסנם של הגרעינים לאורך מסלול הנח"ל.

פעילויות אלה כוללות: שנת שירות – שנת התנדבות בפעילות חברתית-קהילתית באזורי מצוקה בפריפריה החברתית;  מסלול נח"ל - המשלב שירות צבאי קרבי וביצוע שליחות חברתית-לאומית במסגרת פרק המשימה – במהלכו שבים החיילים, לאחר שירות צבאי של שנה וחצי, לגרעינים כדי לעסוק במשימות חברתיות-לאומיות בערי המיקוד ובפריפריה החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל. המשימות והפעילויות השונות מתקיימות בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, צה"ל, תנועות הנוער וארגוני הנוער. 

המכינות הקדם-צבאיות –הדתיות והכלליות – שמובילה היחידה מכשירות את בני הנוער לשירות משמעותי בצה"ל, תוך חתירה למצוינות וחינוך למנהיגות צבאית ואזרחית. התכנים במכינות כוללים הכנה צבאית, התנדבות בקהילה, הכנה רוחנית-דתית ופעילויות חוויה וגיבוש שונות. המכינות פרוסות לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל, מהגליל העליון ועד לחצבה שבערבה.  ​

גיוס ומסלולים ייחודיים

אגף ביטחוני-חברתי, באמצעות תחום גיוס, מטה ומסלולים ייחודים, מוביל ומרכז את הטיפול במסלולי השירות הייחודיים בצבא, כגון גיוס למסלולי נצ"ח יהודה-הנח"ל החרדי, גיוס והכנת בני נוער יהודים מהתפוצות  לקראת השירות (מח"ל וגרעיני צבר), ישיבות ההסדר, מדרשות דתיות לבנות, מדרשת השילוב ותוכניות אופק. בנוסף, תחום גיוס מטה ומסלולים ייחודים מרכז את הטיפול בכלל דחיות הגיוס המוקצות על ידי מערכת ביטחון לטובת פעילות בקהילה, ובהן דחיות גיוס למתנדבי שנת שירות, חניכי מכינות קדם צבאיות וגרעיני נח"ל.​

המגזר הבדואי והנוצרי

אגף ביטחוני-חברתי פועל לחיזוק הקשר, הזיקה ותחושת השייכות של בני הנוער בני המגזרים הבדואי והנוצרי למדינת ישראל, באמצעות פעילות חינוכית-חברתית וערכית ושירות למען הקהילה, החברה והמדינה. בנוסף, מקיים האגף פעילויות שונות לעידוד הגיוס של בני הנוער לשירות צבאי. הפעילויות כוללות: סיורי מורשת, שבועות גדנ"ע, סדנאות הכנה לצה"ל, סמינרי מנהיגות ועוד. 

המגזר הדרוזי והצ'רקסי

האגף הביטחוני-חברתי פועל לעידוד הגיוס לצה"ל בקרב בני הנוער מהמגזרים הדרוזי והצ'רקסי, ובנוסף מקיים פעילויות הכנה לקראת השירות הצבאי בבתי הספר. הפעילויות כוללות סדנאות, כנס מתגייסים, יום החייל הדרוזי, ביקורים ביחידות צה"ל, שבועות גדנ"ע, צעדת האביב ואירועי זיכרון לחללים מהמגזרים. 

תיאום ובקרה
באמצעות תחום תיאום ובקרה מקיים האגףה ביטחוני-חברתי בקרה מלאה על פעילויותיו, מתוך מטרה לעמוד ביעדים ובמשימות שהוצבו וכן לשפר תהליכי עבודה.

למעבר לאתר אגף ביטחוני חברתי – לחץ/י כאן