אגף מינהל ומשאבי אנוש

מערכת אתר משרד הביטחון

​​​אגף מינהל ומשאבי אנוש (אמ"ש) הינו גוף התכנון והארגון המרכזי של משרד הביטחון. האגף מופקד על ניהול כוח האדם באופן יעיל, תוך קביעה ויישום של מדיניות משרד הביטחון.

​חזון אגף מינהל ומשאבי אנוש הוא להוות את הגוף המוביל בניהול המשאב האנושי, לפעול במקצועיות, באמינות ושקיפות, תוך מתן שירות איכותי, התייעלות והתחדשות מתמדת. 

היחידות המרכיבות את אגף מינהל ומשאבי אנוש:

• יחידת משאבי אנוש.

• היחידה לאזרחים עובדי צה"ל.

• היחידה ליועצים וכוח אדם חיצוני.

• יחידת הדרכה.

• היחידה לניהול וארגון.

• היחידה לתקינה והנדסת ייצור.

•  יחידת מינהל וכוח אדם בחו"ל.

• היחידה לביקורת המדינה.

• היחידה לשירותי מינהל.

• היחידה לבקרה ותקציבים.


בין תחומי אחריותו של אגף מינהל ומשאבי אנוש - ניהול תקציב האגף, ארגון העובדים והנציגויות בחו"ל וטיפול בשכר העובדים בארץ ובחו"ל. בנוסף, אחראי האגף ליחידות הסמך של משרד הביטחון, לניהול ענייני המשמעת של עובדי המשרד, להנחיה מקצועית של הממונה על מעמד האישה ולהפעלת היחידה הצבאית המטפלת בחיילות ובנות השירות הלאומי המשרתות במשרד ובחיילי המילואים של משרד הביטחון. סמנכ"ל וראש אגף מינהל ומשאבי אנוש משמש גם כמנחה המקצועי של אמרכלי כלל אגפי משרד הביטחון. תפקיד זה כולל אישור תוכניות העבודה, ליווי מקצועי, קביעת נוהלי עבודה בטיפול במשאב האנושי וביצוע בקרה.

המשימות עיקריות של האגף

• תכנון ופיתוח ארגוני של משרד הביטחון - גיבוש תורת הניהול, מבנים ארגוניים, שיאים ותקני כוח אדם.

• תכנון וקביעת תהליכי עבודה, הגדרת סמכויות וכתיבת הוראות משרד הביטחון.

• קביעה ויישום מדיניות בתחום משאבי האנוש במשרד הביטחון.

• העצמת האפקטיביות המקצועית בתהליכי משאבי אנוש, תוך הגברת ההזדהות הארגונית והעלאת שביעות הרצון של העובדים.

• איתור, גיוס, השמה ופיתוח כוח אדם מקצועי.

• ניהול הטיפול בשליחי המערכת והנספחויות בחו"ל.

• ניידות וקידום על פי תכנון, תוך יצירת מסלולי קריירה לעובדים במשרד.

• התייעלות והתאמת המרכיב האנושי לצורכי המשרד.

• קביעת התוכנית האסטרטגית לניהול איכותי במשרד הביטחון.

• פיתוח והכשרת עובדים להתחדשות מקצועית מתמדת.

• עידוד עובדים למצוינות ומקצועיות.​