Close search

פרויקט המרכבה

​​סיפורו של טנק המרכבה הוא סיפור של התמדה ונחישות, של אמונה ביכולות של מערכת הביטחון הישראלית ובעיקר סיפור הצלחה מרשים.

הפרויקט, שנולד כתוצאה מאילוץ אמיתי בשטח, הפך לימים לאחד מפרויקטי הדגל של מדינת ישראל ומקור לגאווה גדולה, שהולכת ומתעצמת עם השנים ועם הפיתוחים והשיפורים של היכולות הצבאיות של הטנק.

שנים רבות של תכנון, פיתוח ועשייה קדמו להשקתו של הטנק הראשון – מרכבה סימן 1. ההחלטה לוותר על התלות במדינות המערב כספקיות של טנקים ולצאת לייצור עצמאי של טנק ישראלי התקבלה ב-1970, ואילו הטנק הראשון הושק רק ב-1979. קרא עוד...