Close search

עוברים דרומה: מפריחים את הנגב

​מעבר צה"ל לנגב מהווה ביטוי ממשי לחזונו של דוד בן גוריון להפרחת הנגב, ולוקח חלק מרכזי בעשייה הלאומית לפיתוח האזור. זהו פרויקט התשתיות הגדול ביותר שנעשה אי פעם במדינת ישראל, והוא משקף שינוי בסדרי העדיפויות על ידי כך שהוא הופך את אזור הנגב כולו לאזור אטרקטיבי. מעבר צה"ל לנגב יתרום לבניית עוצמתו של צה"ל, ומעבר לכך יביא לגם התפתחות אזורית אדירה - יישובים קיימים יתרחבו, קווי רכבת וכבישים ייסללו ותשתיות האזור כולו בתחומי החינוך והבריאות יתפתחו. ​

קריית ההדרכה2.jpg חלק משמעותי במהלך העצום של מעבר צה"ל לנגב. קריית ההדרכה

ממשלת ישראל, במסגרת מדיניותה לחיזוק ולפיתוח כלכלי של הנגב, החליטה כי מעבר בסיסי צה"ל דרומה יהווה את חוד החנית של התוכנית הלאומית לפיתוח הנגב, מתוך כוונה לחולל מפנה משמעותי בכלכלה ובתעסוקה ולעודד מעבר תושבים לאזור.

על-פי החלטות הממשלה, יועברו הבסיסים הללו ממרכז הארץ לנגב:

• בסיס התובלה של חיל האוויר (בח"א 27) יועבר מנמל התעופה בן גוריון לנבטים.

• בסיסי ההדרכה בצריפין ובמרכז הארץ יועברו לקריית ההדרכה בצומת הנגב.

• יחידות אגף התקשוב יועברו ממרכז הארץ לקמפוס הטכנולוגי שיוקם בבאר שבע, סמוך לאוניברסיטת בן גוריון ופארק ההייטק האזרחי.

• היחידות הטכנולוגיות של חיל מודיעין יועברו ממרכז הארץ לקריית המודיעין, אשר תוקם באזור ליקית.

משרד הביטחון נבחר להוביל את ביצוע פרויקט הענק, ולצורך כך הוקם מינהל ייעודי – "מינהל המעבר דרומה". תפקיד המינהל הוא הן לתאם את הפעילות הפנימית במערכת הביטחון והן לתאם בין מערכת הביטחון לכלל הגורמים האזרחיים, משרדי הממשלה והרשויות המקומיות כדי לסנכרן ולטפל בכל ההיבטים הלאומיים הכרוכים במעבר צה"ל לנגב. אלה כוללים, בין השאר, סלילת כבישים, הקמת קווי רכבות, חשמל, מים, טיפול בשפכים וסיבים אופטיים. ראש המינהל כפוף ישירות למנכ"ל משרד הביטחון.

 

על-פי חזון מעבר צה"ל דרומה, העברת יחידות הצבא לאזור תתבצע תוך הבטחת האפקטיביות המבצעית של צה"ל והירתמות למאמץ הלאומי לחיזוק הנגב, לשיפור וחידוש התשתיות הלאומיות ולהכוונת משפחות הקבע להתיישב בנגב.

מעבר צה"ל לנגב תורם למעשה כבר היום לחברה הישראלית כולה, למשק הישראלי ולאזור. מעבר להיותו פרויקט התשתיות הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, פרויקט מעבר צה"ל לנגב מייצר אלפי מקומות עבודה, מושך תעשיות וחברות טכנולוגיה להשתקע בנגב, מגדיל את הצריכה במיליארדי שקלים, וכך מסייע בהפיכת הנגב למרכז נוסף בישראל. בנוסף, הוא מגביר את ההשקעה בתחומי החינוך, הבריאות והתחבורה ומביא לפיתוח תשתיות אזרחיות מתקדמות.

בתחום החינוך יפותחו התשתיות, בני הנוער ייחשפו לסביבה טכנולוגית מתקדמת ומוסדות ההשכלה הגבוהה יחוזקו:

• הגדלת מכסות ושיפור התשתיות באקדמיה בדרום.

• פיתוח תוכניות לימודים ייעודיות ושיתוף פעולה בנושאי מחקר ופיתוח עם האקדמיה.

• חיזוק החינוך הטכנולוגי-מדעי בנגב.

• קידום תוכניות משותפות בין אגף המודיעין ואגף התקשוב למערכת החינוך בנגב.

• תוכניות למצוינות בנגב: תואר שני בסייבר באוניברסיטת בן גוריון, תוכנית "נחשון" בבאר שבע ודימונה, תוכנית "מגשימים" של אמ"ן וקרן רש"י, מגמת סייבר ב-10 בתי ספר ברחבי הנגב, תוכנית "הדרים" לתקשוב ועוד.

• שילוב ילדי הנגב ביחידות העילית הטכנולוגיות של צה"ל.

 בתחום הכלכלי והתעסוקה המתקדמת יהפוך אזור הנגב למרכז הטכנולוגי של מדינת ישראל:

• עידוד מעבר של חברות ועסקים מתקדמים אל הנגב.
• העתקה או הקמת שלוחות של חברות נותנות שירותים ליחידות הטכנולוגיות העוברות לאזור.
• השתלבות בתעשייה מתקדמת בנגב.
• חינוך מדעי טכנולוגי.

בתחום התחבורה והתחבורה הציבורית יתרחשו שינויים משמעותיים, אשר יקלו על ניידות התושבים ויקרבו את הנגב למרכז הארץ:

• פיתוח תשתיות תחבורה.
• קידום תשתיות וכבישים התומכים בקריית ההדרכה, בקריית המודיעין, בקמפוס תקשוב ובבסיס נבטים.
• סלילת כבישים.

במסגרת מעבר בסיסי צה"ל דרומה צפויים כ-30 אלף חיילים ואנשי קבע לעבור לשרת בנגב. שינוי זה עשוי לחולל בהמשך מהפכה דמוגרפית, לשפר את מאזן ההגירה ולהשאיר אוכלוסיות צעירות בדרום.

מינהל המעבר דרומה במשרד הביטחון מרכז עבודה רחבה מול כלל משרדי הממשלה הרלוונטיים וזרועות הצבא במטרה לסייע לאוכלוסיית אנשי הקבע להשתקע באזור החדש. לצורך כך הוקמה במינהל חטיבה מיוחדת שתפקידה לטפל במשפחות אנשי הקבע ולסייע להן, יחד עם הגורמים השונים, בתחומי החינוך, הדיור, התעסוקה והבריאות.

 

קריית ההדרכה בצומת הנגב

בהתאם להחלטת הממשלה משנת 2007, כל בסיסי ההדרכה של החילות תומכי הלחימה ישולבו בקמפוס צבאי מאוחד - קריית ההדרכה - שמשתרע על-פני שטח של 1,600 דונם. אכלוס קריית ההדרכה החל באמצע 2015, והיא נחנכה רשמית בסוף 2016. בסיסי הדרכה רבים כבר הועתקו אליה וביולי 2017 החל לפעול בה גם מרכז רפואי חדש ומשוכלל שמעניק שירות לכל חיילי מרחב הדרום. 

לקריית ההדרכה חלק משמעותי במהלך העצום של מעבר צה"ל לנגב, והיא מהווה פרויקט דגל בתחום ההדרכה הצבאית. הפעילות בקריית ההדרכה מתבססת על תפיסות הכשרה מתקדמות ועל תשתית פיזית וטכנולוגית משוכללת. אלה מאפשרות השגת רמה מקצועית מיטבית ויתרמו לאפקטיביות המבצעית של צה"ל.

בסיס ההכשרה המאוחד מאפשר מוכוונות הדרכתית והתמקדות בעשייה הדרכתית מקצועית. השילוב בין מקצועות תומכי לחימה בשלב ההכשרה הראשוני יהווה בסיס לשיפור ממשקי העבודה בין היחידות, שדרוג סביבת הלמידה והטמעה של טכנולוגיות ומתודולוגיות חדשניות.

קריית ההדרכה רואה בהשתלבות במאמץ הלאומי לפיתוח הנגב יעד מנחה, והיא פועלת לקידומו דרך פרויקטים סביבתיים ושיתופי פעולה. במכרז להקמת הקריה ולתפעולה זכתה חברת "מבט לנגב", ובמסגרת החוזה שנחתם ישולבו עסקים וכוח אדם מהנגב בהיקף נרחב.

קריית התקשוב הטכנולוגית

תקשוב1.png 

החלטת הממשלה משנת 2011 להעתקת יחידות התקשוב ממרכז הארץ לבאר שבע מתבססת על החלטות קודמות לחיזוק הנגב ולפיתוחו באמצעות העברת משאבים איכותיים אליו. במסגרת המעבר יאוחדו יחידות מאגף התקשוב ומחיל האוויר בקמפוס טכנולוגי, המשתרע על 185 דונם.

העלייה לנגב של ארגון מבצעי המוביל טכנולוגיה עילית, והשתקעותו בקריית תקשוב טכנולוגית מודרנית ואחודה, יאפשרו לבסס תשתית אנושית וטכנולוגית מתקדמת, לפתח יכולת תקשוב, תפעול ויישום של מערכי תקשוב אינטגרטיביים עבור כלל היחידות הטכנולוגיות בצה"ל, ולשמר, לפתח ולהעצים את כוח האדם הטכנולוגי, המשולב בחזון הלאומי לפיתוח הנגב. הפרויקט נמצא בשלבים הסופיים של ההליך המכרזי.

קריית המודיעין

החלטת הממשלה להעתקת בסיסי חיל המודיעין לאזור ליקית מתבססת על החלטות קודמות לחיזוק הנגב ולפיתוחו באמצעות העברת משאבים איכותיים אליו.

זהו תהליך לאומי כולל, שישפיע על האצת הצמיחה במשק ויפגיש אינטרסים משמעותיים של הרשויות האזרחיות במדינת ישראל. המהלך מהווה הזדמנות לחיזוק עוצמתו של חיל המודיעין באמצעות הקמת תשתית מתקדמת, משותפת, איכותית, גמישה וממוגנת, המותאמת לצרכים המתקדמים ביותר תוך שימור וחיזוק העליונות המודיעינית אל מול האתגרים העתידיים. לכך מתלווה האתגר בשימור האנשים המשרתים ביחידות העוברות באמצעות השתלבות בקהילה, פיתוח תשתיות חיים וסביבה תעסוקתית איכותית להם ולמשפחותיהם.

למעבר לאתר מינהל המעבר דרומה לחץ/י כאן