אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים

מערכת אתר משרד הביטחון

​​אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים (אמו״ן) אחראי לתיאום, לתכנון ולניהול של הפעילויות המבצעיות, התפעוליות והלוגיסטיות של משרד הביטחון, בשגרה ובחירום. במסגרת תפקידו עליו לתכנן ולהוציא אל הפועל פרויקטים ואירועים לאומיים של מדינת ישראל ומשרד הביטחון.

​אגף אמו״ן משמש כמערכת תכנון, אחזקה וניהול לנכסים, לתשתיות ולהגנת הסביבה. המסגרות הארגוניות העיקריות שבהן פועל האגף ותפקידיהן:​

לוגיסטיקה ואחזקה

במסגרת זו אחראי אגף אמו״ן על תכנון וניהול מערך האכלוס והדיור במשרד הביטחון, ועל ניהול ואחזקת הדירות, המבנים והמתקנים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.

עובדי הלוגיסיטקה והאחזקה באגף הם גם אלה הדואגים לשירותי האירוח, הלינה וההסעדה עבור עובדי משרד הביטחון והמשלחות. במסגרת זו מטפל אגף אמו״ן גם בהצטיידות, בניפוק ובניהול המלאי של כלל אגפי משרד הביטחון, כולל ציוד, מתן שירותי גרפיקה, מיכון משרדי, מכשירי חשמל, חומרי גלם ופריטים הדרושים לביצוע אחזקה שוטפת. כמו כן, באחריות אמו"ן ניהול משק הרכב של משרד הביטחון ובכלל זה הסעת משלחות רשמיות מהארץ ומחו"ל.

תכנון נכסים, הגנת הסביבה ותשתיות

תחום זה כולל קביעת מדיניות, הכוונה וניהול המקרקעין של מערכת הביטחון; ייזום ויישום מדיניות משרד הביטחון בנושא פינוי מחנות צה"ל ותכנון המחנות מחדש1 טיפול וניהול מערך ההסדרים המוניציפליים של מערכת הביטחון מול הרשויות השונות (ארנונה, אגרות והיטלים) ומתן מענה לשירותי צריכה ותשתית (מים, חשמל, ביוב) למחנות צה"ל ומתקני משרד הביטחון; אחריות לתחום הגנת הסביבה והתשתיות במערכת הביטחון, כולל תיאום חיבור המתקנים לתשתיות האזרחיות.

שעת חירום

בתחום החירום נושא אגף אמו״ן באחריות מטה להיערכות, תפעול וריכוז נושאי שעת החירום במשרד הביטחון, ובכלל זה תכנון, תיאום, בקרה ודיווח הקשורים בהיערכות לשעת חירום; קיום מגעים עם גורמים ציבוריים ופרטיים; רישום מקרקעין ומתקנים המשמשים את מערך הגיוס של מערכת הביטחון בשגרה ובחירום.

הפעלה ושליטה

אגף אמו״ן אחראי על הפריסה המבצעית של משרד הביטחון ויישום פרויקטים מבצעיים ועל ניהול ואחזקת חדר המצב של משרד הביטחון, כולל החמ״ל המשרדי. כמו כן, הוא נושא באחריות לתחום הבטיחות והגהות במשרד הביטחון.

 הרשות לפינוי מוקשים               

הרשות לפינוי מוקשים פועלת על פי חוק לפינוי שדות מוקשים שנכנס לתוקפו במרץ 2011. התפקיד העיקרי של הרשות הינה לפנות שדות מוקשים שאינם חיוניים לביטחון המדינה ולהכריז עליהם כנקיים ממוקשים ברמת ביטחון מרבית לאזרחים. כמו כן, אחראית הרשות לקביעת מדיניות וסדר עדיפות בנושא פינוי שדות מוקשים כאמור, תוך תיאום ואישור הוועדה מייעצת לשר הביטחון שהוקמה על פי חוק הזה. הרשות לפינוי מוקשים מתקשרת עם חברות פינוי ופיקוח אזרחיות שאושרו וזכו במכרזים, מפקחת על עבודתם לפינוי שדות המוקשים בהתאם למפרט הלאומי שקבעה. בנוסף, מקיימת הרשות לפינוי מוקשים פעילויות הסברה לציבור לצורך הגברת המודעות להתנהלות בטיחותית וצמצום סיכונים וכן ייעוץ למערכת החינוך לפעילות הסברה במוסדות החינוך.