Close search

אגף משפחות, הנצחה ומורשת

​​​אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון הינו הגוף הממלכתי במדינת ישראל האחראי להנצחת חללי מערכות ישראל, לרווחת ולשיקום המשפחות השכולות. עובדי האגף פועלים מתוך תחושת שליחות וחוב מוסרי לביטוי כבוד, הוקרה ומחויבות לנופלים במערכות ישראל.

​אגף משפחות, הנצחה ומורשת חרט על דגלו להביא לידי ביטוי את הכבוד וההכרה שרוחשת מדינת ישראל לנופלים, ולהעניק למשפחות השכולות שירות איכותי, רגיש ומופתי בעין רואה, אוזן שומעת ולב מבין.

הטיפול בבני המשפחות השכולות החל בשנות ה-50, באמצעות אגף השיקום, שעסק במתן סיוע לנפגעי מערכת הביטחון, נכי צה"ל והמשפחות השכולות. בפברואר 2005 התפצל אגף שיקום לשני אגפים – אגף שיקום נכים ואגף משפחות, הנצחה ומורשת. 

פעילותו של האגף מושתתת על חקיקה ממלכתית מכוח שני חוקים עיקריים:

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) - התש"י (1950) 

חוק זה מגדיר את זכויותיהם לתגמולים והטבות של הורים שכולים, אלמנות ויתומים ומשמש כבסיס החוקי לפעילות אגף משפחות והנצחה בטיפול במשפחות החללים.

חוק בתי קברות צבאיים - התש"י (1950) 
חוק זה מהווה הבסיס להקמת היחידה להנצחת החייל, אשר נוסדה מתוך הצורך לבנות ולעצב את ההנצחה הממלכתית-ציבורית של מדינת ישראל, ולהיענות למשפחות הנופלים שביקשו לזכור ולהנציח את יקיריהן. כחלק מעבודתה פועלת היחידה להנצחת החייל לקבורת החללים, ובנוסף מקימה ומתחזקת בתי עלמין צבאיים וחלקות קבורה צבאיות.

אגף משפחות, הנצחה ומורשת מורכב מיחידות מטה העוסקות בקביעת המדיניות, פיתוח השירותים, הקצאת המשאבים וטיפול בנושאים חריגים. על מנת לתת לבני המשפחות השכולות את השירות הטוב ביותר, פועל האגף בפריסה ארצית של שישה מחוזות ברחבי הארץ, ומעניק טיפול אישי וסיוע ישיר. הסיוע המוענק למשפחות השכולות כולל טיפול בהתמודדות עם האובדן, תגמולים חודשיים, הטבות בנושאים שונים והנצחת הנופלים. השירות ניתן על ידי עובדים סוציאליים, עובדי רווחה ועובדי היחידה להנצחת החייל.

בנוסף מפעיל מרכז שירות טלפוני, המספק מענה אנושי מיידי לכל פונה לקבלת מידע ולבירור זכויותיו.  מרכז השירות הטלפוני פועל בימים א'-ה', בין השעות: 18:00-08:00, ומספרו: 03-7776700.

במסגרת עבודתו מקדיש אגף משפחות והנצחה משאבים ומתווה יעדים ברורים להשגת שיפור השירות ברוח חזון האגף. 

מסוף שנת 2016 אחראי האגף גם על ניהול, תפעול ואחזקה של מוזיאוני משרד הביטחון, לרבות:

1) הנחלת מורשת הקרב של כוחות המגן של צה"ל לנו ולדורות הבאים.

2) הצגה והמחשה של מלחמת העם בישראל על קיומו העצמאי בארצו.

3) אצירת המוצגים הקשורים להתפתחות כוח המגן של היישוב בארץ ישראל ובהתפתחות הכוח הצבאי של צה"ל.

 

למעבר לאתר אגף משפחות והנצחה – לחץ/י כאן

לקריאת סיפורי חללי מערכות ישראל באתר "יזכור" – לחץ/י כאן