Close search

אגף שיקום נכים

אגף שיקום נכים במשרד הביטחון הינו הגוף הממלכתי האחראי על שיקומם של נכי צה"ל וכוחות הביטחון. האגף מבטא את הכבוד, ההוקרה והמחויבות של מדינת ישראל כלפי הנכים שנפצעו או נפגעו במסגרת שירותם בצה"ל, או במסגרות ביטחוניות אחרות, כפי שמוגדר בחוק. 

​ייעודו של האגף הינו לפעול למימוש תהליכים מקצועיים ועדכניים בתחום הרפואה, השיקום, הרווחה והתעסוקה, תוך חתירה למיצוי היכולות של נכי צה"ל וכוחות הבטחון, למען תפקודם המיטבי ושילובם בחברה.

המטרה המרכזית של האגף היא להשיב את הנכים לתפקוד מיטבי בכל מעגלי החיים. זאת באמצעות בניית תוכנית שיקום מקיפה ומותאמת אישית לכל נכה, שימוש בטכנולוגיות רפואיות מתקדמות ומתן שירותים סוציאליים, פסיכולוגיים, כלכליים ועוד.

תהליך השיקום מתבצע במחוזות האגף, על ידי צוות רב תחומי - רפואי, סוציאלי, תעסוקתי ורווחתי - בראשות מנהל תיק ובשיתוף הנכה. זהו תהליך משולב, מתוכנן ומתואם, מנוהל ומבוקר באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים לניהול תהליך שיקום ולוקחים בו חלק אנשי מקצוע מתחומים שונים.

אגף שיקום נכים רואה חשיבות רבה בשיפור וחיזוק הקשר עם אוכלוסיית הנכים ולצורך כך יושמו באגף דרכי התקשרות שונות: אתר אינטרנט עדכני ומונגש, העברת עדכונים באמצעות מסרונים ומוקד טלפוני. כמו כן, מתקיימים במחוזות ימי קבלת קהל באופן שוטף.

עובדי האגף פועלים למתן שירות איכותי, מקצועי ואדיב לנכי צה"ל וכוחות הביטחון תוך הקפדה על שקיפות, שותפות, זמינות, רגישות ושיפור מתמיד.

ערכי היסוד של אגף שיקום נכים:

מקצועיות והתמקצעות: עובדי אגף השיקום יחתרו למקצועיות מרבית ולהתמקצעות מתמשכת בכל תחום מתחומי שיקום הנכה.

שיתוף, פתיחות וכבוד: עובדי אגף שיקום נכים ישתפו את הנכה בתהליך שיקומו בכל שלב, יהיו קשובים לצרכיו ולרצונותיו תוך שמירה על כבודו וזכויותיו, ויקיימו קשר בלתי אמצעי עם ציבור נכי צה"ל.

איכות ושירות: עובדי האגף יהיו זמינים כמיטב היכולת לציבור נכי צה"ל, יתחייבו לשירות ברמה הגבוהה ביותר ויחתרו לאיכות מרבית בכל פעולותיהם.

תקינות, שקיפות ואמינות: עובדי האגף יקפידו על החוק, התקנות וההוראות, יפעלו בשקיפות מלאה וישמרו על אמינות. האגף יפעיל מערכות בקרה והערכה מקצועית וניהולית.

שותפויות: האגף יפעל לקיום שיתוף פעולה מוסכם עם ארגון נכי צה"ל, עם הכנסת ומשרדי הממשלה ועם מוסדות ציבוריים ומקצועיים הרלוונטיים לקידום שיקום הנכים וציבור הזכאים.

ייעול והתייעלות: עובדי האגף יפעלו להתייעלות מתמדת ושיפור תפעולי, תוך שמירה על איכות המענה לנכי צה"ל, ויפעלו לגיוס מקסימום בעלי עניין לסיוע בשיקום הזכאי ובדגש על מציאת תעסוקה.​

לאגף שיקום נכים אמנת שירות עדכנית, המהווה מסמך יסוד המבטא את מחויבות עובדי האגף כלפי נכי צה"ל ומערכת הביטחון המוכרים כזכאים ואת דרכי עבודת האגף על בסיס מקור הסמכות החוקי, הערכים וכללי היסוד.

 

למעבר לאתר אגף שיקום נכים – לחץ/י כאן