Close search

ימ"ל 1024 וסגלים מיוחדים

​​​​​

אתר זה מיועד למועמדים לשירות צבאי, למועמדות לשירות לאומי וחיילי המילואים של משרד הביטחון.

באתר זה ניתן יהיה למצוא מידע על אודות התפקידים השונים המוצעים במשרד הביטחון, תהליכי קבלה ומיון ודרכי התקשרות ליצירת קשר.

מפקד על היחידה סא"ל ירון מזרחי.