Close search

למידע על שירות צבאי

 במשרד הביטחון קיימות שתי יחידות צבאיות הפזורות ברחבי הארץ בהתאם לאגפי המשרד השונים.

  • ימ"ל (יחידה מחוץ לסד"כ) 1024 וימ"ל סגלים מיוחדים הינה יחידה המאגדת בתוכה ערב רב של מסגרות בעלות זיקה ביטחונית, כגון: כלל האגפים במשרד הביטחון, משרד ראש הממשלה, בית הנשיא ומשרדי ממשלה נוספים.
  • חיילים/ות בימ"ל 1024 וימ"ל סגלים מיוחדים מבצעים מגוון רחב של תפקידים מעניינים ומאתגרים החושפים אותם לעולם תוכן רחב, מעניין, סודי ומאתגר.
  • שירות בימ"ל 1024 ובימ"ל סגלים מיוחדים מהווה אפשרויות פיתוח וקידום במעמד שחרור החיילים/ות מצה"ל.

 

למה משרד הביטחון?

  • עניין ואתגר- חשיפה לפעילויות השונות של מערכת הביטחון ולנושאים על סדר היום הציבורי-ביטחוני.
  • סביבת עבודה נעימה, נוחה ומתקדמת.
  • שעות עבודה קבועות ו/או במשמרות.
  • אפשרות קידום- ישנה אפשרות קידום לחיילות המצטיינות בתפקידן להמשך עבודה במשרד הביטחון.

 

מהות הפעילות במשרד הביטחון-

  • משרד הביטחון מספק לצה"ל אמצעים ומשאבים הדרושים לו, כגון: רכש, מחקר ופיתוח, בינוי, ניהול פרויקטים מרכזיים של אמצעי לחימה ושל תשתיות, תקציבים ושירותים נוספים.
  • משרד הביטחון מופקד על מגוון נושאים נוספים, כגון: קשרי חוץ ביטחוניים, קידום וסיוע לייצוא הביטחוני, נושאי ביטחון ואבטחת מערכת הביטחון, שיקום נכים, טיפול במשפחות השכולות, טיפול בנכסים ומקרקעין, מכירות, תובלה, שינוי ימי ואווירי ונושאים רבים נוספים הנוגעים לצה"ל.
  • למשרד הביטחון יש את היכולת להיערך מיידית למתן מענה לפרויקטים לאומיים וכן למצבי חירום בעורף.