Close search

תהליך קבלה ומיון

​תהליך הקבלה והמיון לשירות צבאי ביחידת ימ"ל 1024 וסגלים מיוחדים במשרד הביטחון כרוך במספר שלבים:

 

1. הצו הראשון

יום ההתייצבות הוא השלב הראשון בהליך המיון והשיבוץ.

במהלך יום זה לשכת הגיוס אוספת נתונים על המועמד לשירות ביטחון.

נתונים אלו יקבעו בהמשך את התפקידים אשר יתאימו למועמד לשירות ביטחון.

 

2. יום המא"ה- תהליך מיון, איתור והתאמה

לאחר הצו הראשון ישלח לביתך זימון ליום המא"ה.

יום זה מאפשר לך להוכיח את כישוריך ויכולותיך האישית בנוסף לנתונים שנקבעו בצו הראשון.

באמצעות יום המא"ה יוכל צה"ל לקבוע את התפקידים המתאימים לך בצורה הטובה ביותר.

 

3. שאלון העדפות/מנילה

לאחר יום המא"ה יש להשיב על שאלון העדפות/מנילה.

במידה ותרצי/ה לקבל זימון אל יחידתנו יש לסמן את האופציה:

"אשכול תיאום וסיוע/חיילת ימ"ל".

במידה ולא קיבלת אופציה זו במנילה ואת/ה רוצה לשרת כחייל/ת במשרד הביטחון יש להגיש בקשה למיטב

(3529*) להתמיין ליחידה.

שאלון זה מהווה תחנה משמעותית לקראת שירותיך הצבאי.

 

4. יום המיון למשהב"ט

יום המיון מתחיל לאחר יום המא"ה וקבלת המנילה.

המועמד/ת לשירות ביטחון מקבל/ת זימון ומעטפה הכוללת טפסי סיווג ביטחוני.

בהגיעך ליום המיונים יש להגיש את טפסי הסיווג הביטחוני מלאים בצירוף תצלום תעודת זהות ושתי תמונות פספורט.

כחלק מיום המיונים יתקיימו ראיונות אישיים ומבחני מיון.

 

המועמדים/ות לשירות ביטחון אשר יעברו שלב זה יזומנו למיוני המשך במהלכו יעברו תחקיר ביטחוני אשר מתקיים כחודש לאחר המיון.

 

תהליך קבלה ומיון לצבא