Close search

סיפורי שירות של בנות שירות

סיפורה של א' מאגף הכספים במשהב"ט.​

"אני קמה כל בוקר עם חיוך ונהנית להגיע לשירות במשרד באגף הכספים.​

למרות גילי הצעיר הוטלו עליי משימות מגוונות ורבות משמעות לביטחון המדינה, משימות שדרשו מקצועיות ודייקנות.

במשרד אני מוקפת באנשים מקסימים שכיף לעבוד איתם, נחשפת לקונסוליות, שגרירויות וגורמים זרים.

רק במשרד הביטחון אני יכולה גם לתרום וגם לקבל חזרה מהניסיון המקצועי של אנשים בכירים.

לממונים שלי אכפת שאעשה דברים מתוך הבנה ושייכות, ובזכות זה אני מרגישה משמעותית".

בנות שירות