Close search

טפסים שימושיים

 

שים לב:
  • בשאלון לקביעת התאמה ביטחונית יש למלא בדף 4 ממליצים וחברים.
  • במידה והינך קטין/ה יש להחתים את ההורים / אפוטרופוס על כל אחד מכתבי ההסכמה הרלוונטיים.
  • במידה וקיים בן זוג מעל חצי שנה עליו/ ה למלא את שאלון בן/בת הזוג
  • יש למלא את טפסי הסיווג בעט כחול / שחור בלבד
  • עליך להביא ליום המיונים צילום תעודת זהות.​

נושא
שנה
{{a.MODListFormsPublishDate | date : 'yyyy'}}