Close search

תהליך קבלה ומיון

​תהליך המיונים מתבצע בשיתוף עם עמותת "בת עמי".

 

תהליך המיון הינו תהליך מקצועי הבא לסייע לך ולנו למצוא את התפקיד הנכון ביותר עבורך.

התהליך כולל מספר שלבים שהמעבר ביניהם מותנה בתוצאות השלב הקודם:

שלב ראשון -

מילוי מבדק התאמה אינטרנטי מהבית לאחר ההרשמה לאתר עמותת "בת עמי".

מתי? החל מחודש ספטמבר.

שלב שני -

ראיון אישי עם צוות מקצועי מטעם עמותת "בת עמי".

מתי? החל מחודש נובמבר.

שלב שלישי -

ראיונות אישיים במשרד הביטחון והכרת האגפים אליהם נמצאת מתאימה.

מתי? החל מחודש ינואר.

 

תחילת מועד השירות הינו בתאריך 01.09 אך במקרים חריגים ניתן להתמיין ולהשתבץ במהלך השנה.

לפרטים מלאים יש להיכנס לאתר עמותת "בת עמי"