Close search

רגע של היסטוריה

יחידת סגלים מיוחדים וימ"ל 1024 במתכונתה הנוכחית הינה תולדה של חיבור של שתי יחידות בעלות מאפיינים דומים אשר מנוהלות בכובע אחד ע"י גוף צבאי.

 

ימ"ל 1024

בשנת 1961 הוחלט על הקמה של יחידת 1024.

צו ההקמה ליחידת 1024 ניתן בינואר 1964 בו הוחלט לקרוא ליחידה "ימ"ל 1024".

עד שנת 2008 התחלפו מספר בעלי תפקידים כמפקדי היחידה, לעיתים כעובדי משרד ולעיתים כמפקדים במדים, כיום מפקד על היחידה סא"ל ירון מזרחי.

 

יחידת סגלים מיוחדים

היחידה נוסדה בשנת 1984 ומפקדה הראשון היה אל"מ יעקב מרגליות (ז"ל) עד שנת 2006 בה סיים את תפקידו.

משנת 2006 מפקד על היחידה סא"ל ירון מזרחי.

 

האיחוד בין שתי היחידות

באוקטובר 2008 התקבלה החלטה לבצע איחוד בין שתי היחידות ליחידה אחת שתיקרא "יחידת סגלים מיוחדים וימ"ל 1024".

את האיחוד ביצע סא"ל ירון מזרחי שמפקד על היחידה עד עצם היום הזה.