Close search

הושלם פינוי מחנה "טירה"

​משרד הביטחון, באמצעות אגף המבצעים והנכסים (אמו"ן), אגף ההנדסה והבינוי ובשיתוף צה"ל, השלים את פינוי שלב א' של מחנה "טירה" המיתולוגי (כ-233 דונם) בכניסה לטירת הכרמל, מקום מושבו של מרכז ההובלה הצה"לי בעשרות השנים האחרונות.


על פינוי השטח סיכמו נציגי יחידת מתוו''ה באגף אמו"ן עם רשות מקרקעי ישראל, והבוקר (ב') הועבר השטח, שעליו תחל בקרוב בניית שכונה חדשה בת 4,000 יחידות דיור, כחלק מתנופת הבנייה בכניסה לטירת הכרמל וחיפה.

מחנה "טירה" שימש במשך עשורים רבים את גדוד "אבירי הצפון" של מרכז ההובלה בצה"ל, והיה אחראי על שיירות האספקה לצה"ל בשגרה ובחירום, מאז מלחמת ששת הימים ועד לימינו. פינוי המחנה נכלל בהסכם "שוה"ם 3", שבו סוכם על פינוי והעתקת מחנות צה"ל הגדולים ממרכזי הערים, לטובת פיתוח כלכלי ועירוני ולהקלה על מצוקת הדיור.

העבודות לפינוי המחנה, בהובלת מחוז הצפון של אגף ההנדסה והבינוי, כללו פינוי והריסה של עשרות מבנים ותשתיות בשטח כולל כ-10 אלפים מ"ר בנוי ועוד 45,000 מ"ר של שטחי פיתוח. משרד הביטחון עמד על כך שהשטח יוחזר כשהוא ריק ממבנים, באופן שיאפשר להתחיל באופן מידי בעבודות הפיתוח להקמת שכונה חדשה במקום.

פינוי מחנה "טירה" מתווסף לפעילות הענפה שמוביל משרד הביטחון בשנים האחרונות ליציאה היסטורית של מחנות צה"ל הגדולים ממרכזי הערים, במסגרת תוכנית "שוה"ם 3" המהווה בסיס משמעותי לתכנית השיווקית של רשות מקרקעי ישראל במרכז הארץ בשנים הקרובות. התוכנית תאפשר בנייה של יותר מ-60 אלף יחידות דיור במרכז הארץ ומאות אלפי מ"ר של תעסוקה ומסחר. מדובר במהלך היסטורי, המשנה את פניה של המדינה, הן בכל הנוגע להוספת עשרות אלפי יחידות דיור בלב אזורי הביקוש והן בזכות התנופה האדירה לפריפריה בפרט, ולמשק הישראלי ולמדינת ישראל בכלל, אשר תיווצר עם העתקת מחנות צה''ל לפריפריה, תוך חידוש התשתיות שעליהן נשען צה''ל.