Close search

פינוי צריפין: מצטערים, המטבח סגור

​אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון פינה היום (ב') את מבנה המטבח המיתולוגי במחנה צריפין. מבנה המטבח המרכזי ששטחו 1,720 מ"ר, שירת במשך כ-40 שנה את כלל חיילי בה"ד 6 ששירתו בבסיס.

 

מבנה המטבח ממוקם במתחם 4, שהוא הראשון מתוך שישה מתחמים שמשרד הביטחון יפנה עד סוף העשור. הריסתו והריסת שאר מבני המתחם מבוצעת במקביל ליציאת בסיסי ההדרכה של צה"ל לקריית ההדרכה הנבנית בנגב. עד כה השלים אגף ההנדסה פינוי מבנים בשטח של כ-8,000 מ"ר.

עם סיום הריסת  מאות המבנים במתחם  4 יפנה משרד הביטחון כ-427 דונמים, שאותם תוכל רשות מקרקעי ישראל להתחיל לשווק כשכונות מגורים חדשות. לאחר שתהליך הפינוי וההריסה יושלם, חומרי הפסולת ייגרסו וימוחזרו משיקולי שמירה על איכות  הסביבה, והתשתיות שניתן לשמר או למחזר יועתקו לבסיסים אחרים.

פינוי מחנה צריפין הוא מהפרוייקים הגדולים והמורכבים שניהלה מערכת הביטחון בשנים האחרונות. בשטח המחנה קיימים כיום מבני משרדים, מגורי חיילים, מטבחים, מוסכים, בתי מלאכה, מסגריות, ומספר מבנים בעלי ערך היסטורי לשימור, שמופו וישולבו בתכנון האזרחי.