Close search

רכש מנה״ר ב-2014: 14.1 מיליארד שקל

​מינהל הרכש (מנה״ר) ביצע במהלך 2014 רכש שכל כולו ״כחול-לבן״ בסך של 14.1 מיליארד ש״ח - כך עולה מנתונים שהציג היום (ד׳) סמנכ״ל משרד הביטחון וראש מנה״ר שמואל צוקר בכנס ספקי משרד הביטחון. נתונים אלה כוללים רכש בהיקף של כ-3.2 מיליארד שקל ממפעלים וחברות מאזורי עדיפות לאומית וקו העימות בצפון ובדרום.

פעלנו להשאיר מקסימום עסקאות רכש במדינת ישראל. צוקר בכנס הספקים

שנת הרכש של 2014 עמדה בסימן מבצע ״צוק איתן״. בזמן המבצע נדרשו אנשי מנה"ר לבצע רכש מיידי ובהול של אמל״ח ואמצעים נוספים, שחלקם סופקו בימי הלחימה ישירות ללוחמים בשטח.

למרות ההוצאה הכלכלית שנדרשה עקב המבצע, לפי הנתונים, מתוך עלויות המערכה הנאמדות ב-8.6 מיליארד שקל, כמחצית מהסכום חזר בצורת רכש למשק הישראלי.  "משרד הביטחון מסכם בימים אלה את אחד ממבצעי הרכש הגדולים שביצע עבור צה"ל בשנים האחרונות, שהחל ביומו הראשון של מבצע 'צוק איתן' ונמשך ברצף ומסביב לשעון עד לימים אלה, על מנת להשלים את כל צרכי הצבא״, אמר צוקר.

ב-2014 הוציא מנה"ר כ-35 אלף הזמנות חדשות וטיפל בכ-280 אלף חשבוניות. רכש מנה"ר פרנס בשנת 2014 כ-50,000 בתי אב, מתוכם כ-10,000 בתי אב בפריפריה (אזורי עדיפות לאומית וקו עימות).

״לכל אורך הדרך הקפדנו ופעלנו להשאיר מקסימום עסקאות רכש במדינת ישראל, כדי להבטיח שכל שקל שהועבר אלינו לרכש, יושקע בתעשייה הישראלית, ולא ייצא לרכש בחו"ל", סיפר ראש מנה״ר.

הרכש שבוצע כלל בין השאר: תחמושת מהתעשיות הביטחוניות, חלפים ותחזוקה למטוסי חיל האוויר, אמצעי לחימה מודיעין ותקשוב, לוגיסטיקה, החזרה לכשירות, הלנת משפחות נפגעי צה"ל ועוד.

בחלוקה שנתית לפי תחומים, רוב הרכש בוצע עבור צבא היבשה, בהיקף של 6.25 מיליארד שקל. כ-3 מיליארד הוצאו עבור רכש אוויר וים, 1.68 מיליארד לרכש תקשוב מודיעין. 1.79 מיליארד לרכש לוגיסטי רב-זרועי ו-1.35 מיליארד עבור רכישת שירותים.