Close search

הושלם חלק א' של פינוי צריפין

​אגף ההנדסה והבינוי השלים בימים אלה את פינוי חלקו הראשון של "מתחם 4" במחנה צריפין. במסגרת פרויקט זה פונו מאות מבנים, בשטח כולל של כ-10,000 מ"ר, בהם בה"ד 10 (חיל הרפואה), בה"ד 6 (חיל הלוגיסטיקה), יחידות של זרוע היבשה והמטבח המיתולוגי של המחנה.

 שטח מטבח המחנה לאחר הפינוי

"מתחם 4" הוא הראשון מתוך שישה מתחמים שמשרד הביטחון יפנה עד לסוף העשור, במקביל ליציאת בסיסי ההדרכה של צה"ל ל"קרית ההדרכה" הנבנית בנגב.  מאז הקמת מחנה צריפין בתקופת המנדט נבנו בו מאות רבות של מבנים, החל בצריף הבריטי וכלה במבנה המעבדות המשוכלל במדינת ישראל. בשטח המחנה ניצבים כיום מבני משרדים, מגורי חיילים, מטבחים, מוסכים, בתי מלאכה, מסגריות, כבישים, שערים, גדרות ועוד. במחנה גם מספר מבנים בעלי ערך היסטורי לשימור, שמופו וישולבו בתכנון האזרחי.

עם השלמת השלב הראשון של הפינוי פירסם אגף ההנדסה והבינוי מכרז בהיקף של מיליוני שקלים, להריסה ופינוי של כ-65,000 מ"ר נוספים של מבנים. מדובר במאות מבנים, המתפרסים על פני מאות דונמים.  פינוי המבנים יאפשר לרשות מקרקעי ישראל להתחיל ולשווק את הקרקע כשכונות מגורים חדשות, שבהן צפויות להיבנות אלפי יחידות דיור חדשות. לאחר שתהליך הריסת המבנים יושלם, חומרי הפסולת ייגרסו וימוחזרו משיקולי שמירה על הגנת הסביבה, ואת התשתיות שניתן לשמר או למחזר יעתיק האגף לבסיסים אחרים.​