Close search

מהפכת מיחזור האריזות מגיעה לצה"ל

יחידת "מתווה" באגף המבצעים והנכסים (אמו"ן) ותאגיד מיחזור האריזות ת.מ.י.ר חתמו היום (א') על הסכם ראשון מסוגו להפרדת פסולת אריזות בבסיסי צה"ל.  במסגרת ההסכם יציב תאגיד ת.מ.י.ר בבסיסי צה"ל 108 פחים כתומים, ויבצע הדרכות ופעילויות הסברה יחד עם צה"ל ועם משרד הביטחון.

 

108 פחים כתומים יוצבו בבסיסים בתוך שלוש שנים

בשבועות הקרובים יתחיל פיילוט להפרדה ואיסוף פסולת אריזות בבסיסי צה"ל בגליל העליון, ועם סיומו, בעוד כחצי שנה, תורחב התכנית להפרדת פסולת לבסיסים נוספים ברחבי הארץ, עד להפעלתה בכלל בסיסי צה"ל בתוך כשלוש שנים. תאגיד ת.מ.י.ר יממן את פינוי פסולת האריזות, בדומה להשתתפותו במימון פינוי פסולת אריזות מהרשויות המקומיות.

מחנות צה"ל פזורים על פני 103 רשויות מקומיות. בכ-40% מהמחנות מפונה הפסולת על ידי הרשות המקומית, וביתר הבסיסים משרד הביטחון הוא שמפנה את הפסולת, באמצעות קבלנים שזכו במכרזים ובעלות כוללת של כ-50 מיליון שקל בשנה. ההסכם החדש יביא לכך שבכל המכרזים לפינוי הפסולת ממחנות צה"ל באמצעות קבלנים תיכלל הצבת פחים לפסולת אריזות, ובהכרח גם הפרדת פסולת, באותם בסיסים. בבסיסים שבהם מפונה הפסולת באמצעות הרשויות המקומיות כבר החלה הפרדת פסולת. על פי הערכות המשרד להגנת הסביבה, פסולת האריזות מהווה 20%-30% מכלל הפסולת המעורבת ("אשפה ביתית").

"אני מברך על הרחבת פעילות המחזור שמתבצעת בימים אלו ע"י משרד הביטחון, וכן על שיתוף הפעולה הפורה מצד צה''ל והחיילים", אומר מנכ"ל תאגיד ת.מ.י.ר, קובי דר. "באופן כללי, אני גאה בהישגי המיחזור הגבוהים של התושבים ברחבי הארץ וכולי תקווה כי מגמה חיובית זו תימשך".

ראש יחידת מתווה במשרד הביטחון, עו"ד אלון יפרח: "זוהי חובתה החוקית - ולא פחות מכך המוסרית - של מערכת הביטחון לעמוד בחזית ההגנה על הסביבה. התהליך שהתחלנו היום נועד להביא בתוך שנים ספורות למהפכה של ממש באופן שבו צה"ל מטפל בפסולת המיוצרת בבסיסיו, ואף להפוך את צה"ל ומערכת הביטחון לגורם מוביל בנושא הטיפול בפסולת".