Close search

מעבירים הילוך: לימודי הנהיגה מדרימים

מינהל הרכש ממשיך בהגדלת מספר הספקים של מערכת הביטחון באזור הדרום. בימים אלה נחתם הסכם רכש עם בית ספר לנהיגה מדימונה, בהיקף של שישה מיליון שקל בשנה. ההסכם, שנחתם בתום הליך מכרזי, נועד לתת מענה למעבר בית הספר למקצועות הלוגיסטיקה, בה"ד 6, מצריפין לקריית ההדרכה בנגב.

 

היחידה לרכש שירותים במנה"ר בחרה בבית הספר "על גלגלים" להחלפת שני בית הספר לנהיגה מהמרכז שהיו אחראים על הוראת הנהיגה כשהבה"ד שכן בצריפין. ההסכם מקיף את כלל לימודי הנהיגה בצה"ל מסוג C1 (רכב עד 12 טונות), הכשרה המועברת מדי שנה לכ-1,500 חניכים. בביה"ס מלמדים 20 מורים מקצועיים, ובעקבות ההסכם נרכשו במיוחד 21 משאיות חדשות.

סגנית ראש מנה"ר לרכש שירותים, חנה גנאור: "אנו גאים בבחירה בבית הספר לנהיגה בדימונה, שמסמלת את מדיניות מנהל הרכש במשרד הביטחון להעביר כמה שיותר תקציבים והתקשרויות לחיזוק הפריפריה. מעבר יחידות צה"ל דרומה כבר מאפשר לנו להעביר חוזים בעשרות מיליוני שקלים לספקים בנגב, מגמה שתלך ותגבר בשנים הקרובות עם העברת יחידות אמ"ן ואגף תקשוב לאזור".