Close search

הושלם פינוי בה"ד 20

​​משרד הביטחון ממשיך בפרויקט פינוי מחנה צריפין, ובימים אלה השלימו אגף ההנדסה והבינוי (אהו"ב) ואגף המבצעים והנכסים (אמו"ן) את פינויו היסטורי של בה"ד 20, בסיס ההדרכה למקצועות הטכנולוגיים בחיל החימוש בצה"ל, עשרות שנים לאחר שהוקם.  


מתפרס על פני כ-370 דונם. בה"ד 20

בה"ד 20 שהועתק בשנה האחרונה לקריית ההדרכה של צה"ל בדרום (עיר הבה"דים), מתפרס על פני כ-370 דונם והוא בסיס ההדרכה הגדול ביותר במחנה צריפין, שפונה עד כה. עבודות הפינוי שביצע אגף ההנדסה והבינוי כללו פינוי כ-175 אלף מ"ר של מבנים צבאיים, בנייה קלה ובנייה קשיחה מבטון, בנייה מפלדה, גדרות, משטחי אספלט, משטחי בטון וסככות.  

יחידת מתוו"ה באמו"ן תמסור בימים הקרובים את השטח לרשות מקרקעי ישראל, כחלק מהסכם שוה"ם לפינוי והעתקת מחנות צה"ל ממרכזי הערים. השטח ישמש להקמת כ-5,000 יחידות דיור בתחום המועצה המקומית באר יעקב.

סמנכ"ל וראש אגף ההנדסה והבינוי, ארז כהן: "בה"ד 20 הוא המחנה הגדול ביותר שמשרד הביטחון פינה עד כה במסגרת מימוש פרויקט שוה"ם.  370 הדונמים של הבסיס מצטרפים ל-427 דונמים ממחנה צריפין שכבר פינינו וישמשו להקמת אלפי יחידות דיור חדשות. פנינו לעבר המחנה הבא, שנפנה בהתאם להתחייבותנו בהסכם".

סמנכ"ל וראש אמו"ן, נתי אפרתי: "אנו פועלים לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו בהסכמי שוה"ם לפינוי מחנות צה"ל בכלל וממרכזי הערים בפרט. המדובר באתגר לאומי בעל חשיבות רבה להגדלת היצע יחידות הדיור במרכז הארץ, ולכינוס יחידות צה"ל במחנות משופרים, עם תשתיות שיתאימו לצרכי צה"ל בעשרות השנים הבאות".