Close search

הושלם פינוי מתחם 4 בצריפין

​​ אגף ההנדסה והבינוי (אהו"ב) ואגף המבצעים והנכסים (אמו"ן), יחד עם אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל (אט"ל), השלימו את הפינוי ההיסטורי של מתחם הבה"דים (מתחם 4)  במחנה צריפין, ובפעם הראשונה, עשרות שנים לאחר שהוקם, העבירו לידי רשות מקרקעי ישראל 413 דונמים משטח המחנה. על המתחם שפונה תחל בחודשים הקרובים הקמת שכונה חדשה שתכלול אלפי יחידות דיור, באחד מאזורי הביקוש המרכזיים של ראשון לציון. 

 

"מתחם הבה"דים", או בשמו המקצועי "מתחם 4", הוא הראשון מתוך שישה מתחמים שצה"ל ומשרד הביטחון יפנו עד להשלמת פינוי צריפין בעוד שלוש שנים. במתחם' שהוקם בתקופת שלטון המנדט הבריטי, פעלו מאז קום המדינה בסיסי ההדרכה המרכזיים של צה"ל: בית הספר למקצועות הלוגיסטיקה (בה"ד 6), בסיס ההדרכה של חיל הרפואה (בה"ד 10) ובסיס עזרי אימון.

ראש אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון, ארז כהן: "פינוי בסיסי ההדרכה הגדולים של צה"ל  והעתקתם לקריית ההדרכה בנגב הut אחד המבצעים הלוגיסטיים הגדולים והמורכבים שניהלה מערכת הביטחון מאז ומעולם. הפינוי כלל, בין השאר' את הריסה והעתקה של מאות מבנים, פינוי עשרות אלפי מ"ר בנויים, קילומטרים של תשתיות (כבישים, מים, חשמל) ופעילות שימור נרחבות של מבנים בעלי ערך היסטורי".

ראש אט"ל, אלוף אהרון חליווה: "צהל ימשיך בפינוי והעתקת בסיסים ממרכז הארץ לנגב ולצפון הארץ, לחיזוק אזורים אלו ולטובת בניית שכונות חדשות במרכז הארץ.  פינוי הבסיסים והעלייה דרומה מהווים את יישום חזון דוד בן גוריון, ויאפשרו למידה מתקדמת לצד חיבור קשרי צבא קהילה".