Close search

השלמת בגרויות לכל לוחם

​​האגף והקרן להכוונת חיילים משוחררים יעניקו מימון מלא לקורסי שיפור והשלמת בגרויות במכינות קדם-אקדמיות לאחר השחרור. ההטבה תחול באופן מיידי על כל המערך הלוחם, ותעמוד לזכות הלוחמים מיום השחרור ולמשך 5 שנים.

BAGRUT.jpgללא בירוקרטיה וללא חסמים. מימוש ההטבה החדשה ידרוש רק הצגת אישור על שירות במערך הלוחם

האגף והקרן להכוונת חיילים משוחררים עורכים בימים אלה שדרוג נרחב בסל ההטבות למשוחררים. כחלק מהמאמץ להוקיר את המערך הלוחם, יוענק מימון מלא לכל חייל משוחרר מהמערך הלוחם, שיבקש לשפר או להשלים בגרויות לאחר השחרור,  במכינות הקדם-אקדמיות בכל מוסדות הלימוד המוכרים ברחבי הארץ.

המהלך, המוערך בעלות של עשרות מיליוני שקלים, אושר לאחרונה פה אחד ע"י חברי הנהלת הקרן לחיילים משוחררים, ויחול באופן מיידי, וללא כל צורך בהגשת בקשה מיוחדת לקבלת ההטבה. המשמעות של החלטה זו היא שכל חייל שיציג אישור ששירת במערך הלוחם, יוכל להסדיר את הנושא מול מוסד הלימוד הרלוונטי בעת ההרשמה, ללא בדיקה של תנאים סוציואקונומיים, וללא כל צורך בהעברת טפסים, בקשות למלגות וכו'. על פי ההערכות, משוחררים רבים פונים לקורסי השלמה ושיפור בגרויות ומשקיעים בתחום זה סכום המוערך באלפי שקלים לחייל ולעיתים אף יותר מכך. מהלך זה מצטרף לשורה של הטבות רבות אחרות עבור משוחררים, שאותן מקדמים באגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון בשנים האחרונות, ומהווה מהפכה של ממש בתחום ההשכלה והאקדמיה.

חמדה מרק, ראש האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון: "אנו רוצים  להוקיר את חיילי המערך הלוחם לא רק במילים אלא גם במעשים. מעתה כל לוחם משוחרר יוכל לפנות ולקבל את מלגת שכר הלימוד בדרך קלה ופשוטה למימוש, וללא כל בירוקרטיה וחסמים".

דבורה חסיד, יו"ר הקרן לקליטת חיילים משוחררים: "אני רואה במערך הלוחם את עמוד התווך בחברה הישראלית. ההוקרה באמצעות סגירת פערים בלימודים היא נדבך חשוב במחויבות שלנו כמדינה וכחברה לאותם לוחמים. הקרן תמשיך לפעול ולאתר תוכניות אשר יעודדו את הצעירים להמשיך את לימודיהם".