Close search

דוח נקח"ל 2014: ירידה במספר הקבילות


נציב קבילות חיילים במשרד הביטחון, אלוף (במיל') יצחק בריק, הציג היום (ג') את הדוח השנתי המסכם את פעילות הנקח"ל לשנת 2014 במסיבת עיתונאים שנערכה במחנה הקריה בתל-אביב.


הנקח"ל יצחק בריק במסיבת העיתונאים. עלייה במספר הקבילות של מלש"בים


נתונים עיקריים:

 • 61.6% מהקבילות שטופלו נמצאו מוצדקות.

 • חלה עלייה חדה במספר הקבילות בקרב מלש"בים – 1230 קבילות בשנת 2014 (18.3%) לעומת 995 (13.95) בשנת 2013

 • ב-2014 נתקבלו 6,711 קבילות, ירידה של 447 קבילות מהשנה שעברה.

 • רוב הקבילות (3,742) הן של חיילים בסדיר.

 • 24,144 פניות התקבלו במוקד הטלפוני שמפעילה הנציבות.

 • השנה מכסת הקבילות בנציבות הגיעה ל 308,252 קבילות מאז היווסדה לפני 43 שנים.

 • הטיפול בכ-80% מכלל הקבילות מסתיים בפרק זמן של חודשיים, ו-95% מהקבילות מגיעות לכדי סיום טיפול בתוך שלושה חודשים.

נושאים עיקריים שטופלו השנה במסגרת פעילות נציב קבילות החיילים:

1.יחסי מפקד-פקוד. על צה"ל לבנות תחושת אמון לא רק בקרב החיילים והמפקדים, אלא גם בקרב משפחותיהם, המפקידות בידי צה"ל את היקר להם מכל.

- ישנם מפקדים שהשררה והכוח היו מנת חלקם. הראו התעלמות ממצוקות בריאותיות ואישיות וחשבו באופן מוטעה כי שבירת החייל תסייע להם בהכשרתו.

- התנהלות מפקדים הניכרת בהשפלות, בפגיעה ברגשות הפרט, בזלזול ובהתבטאויות בוטות אינה דרך הפיקוד שעליה גדלו דורות של מפקדים.

דוגמאות מתוך הדו"ח:

 • סמ"פ שסטר על פניו של חייל, בעט בחיילים אחרים והכה אותם באירועים שונים.

 • קצינה שהתעמרה בחייל - באה עימו במגע פיזי אלים, נעלה אותו בחדר ללא אפשרות לצאת לשירותים והשתמשה באלימות מילולית כלפיו.

 • מ"פ ביחידה קרבית שהתעמר בחייליו, בין השאר בביטויים קשים, שאין הנייר סובלם, תוך פגיעה חמורה בכבוד החייל וכבוד משפחתו. באחד מהמקרים הודיע הנקבל לאחד החיילים הודעה כוזבת על כך שהוחלט להעניק לו תעודת הוקרה מהמח"ט על פעילותו המבצעית, דבר שגרם לו עוגמת נפש רבה.

 • אלימות מילולית קשה של מ"פ לנהגו. בין המקרים, כאשר חזר החייל מחופשה אמר לו מפקדו: "אל תדאג, אני אזיין אותך על כל יום שלא היית פה.. כשלא היית פה, דאגתי לחברה שלך, ביקרתי אותה" ובאירוע אחר, ליד חבריו אמר המ"פ לחייל: "הוא הכלבה שלי, הזונה שלי".

 • מפקד שניסה לשכנע חיילת לעלות לשמירה עם נשק לאחר שחזרה מחופשה ולאחר שניסתה לפגוע בעצמה, ואמר לה "אדם שרוצה לפגוע בעצמו לא נזכר בזה כשיש לו תורנות שמירה"

 • מקרים בהם מפקדים משתמשים בוואטסאפ בניגוד לפקודות. באחד מהם מפקד עיין ללא אישור במכשיר הסלולרי של פקודו, ובמקרה אחר קצין בדרגת אל"מ שלח סיכום ראיון לקצין באמצעות האפליקציה.

2. שירותי הרפואה לחיילי צה"ל: במהלך השנה התקבלו קבילות על יחסם של גורמי הרפואה לחיילים. ישנם אירועים קיצוניים בתוצאותיהם. אי אמון וקוצר רוח למטופל ותוצאות של גורמי רפואה שלא השכילו להקשיב לחיילים וכשלו בטיפול בהם, תוך הזנחת אמות מידה מקצועיות.

דוגמאות מתוך הדו"ח:

 • לוחם שבמהלך אירוע ניתז רסיס מתכת ופגע בצווארו זכה לטיפול רפואי לקוי ביותר בכל רמות הרפואה בצה"ל. הטיפול כלל שימוש בכלי רפואה לא נכונים, אי דיווח ורישום ואי הגדרת דחיפות בפינוי לחדר מיון.

 • פסיכיאטר שלף כלי חד במהלך מפגש עם חייל שאיים להתאבד, לטענתו בכדי להגן על עצמו.

 • דרישות מפקדים מחיילים להתייצב ביחידה חרף הצהרה על מחלה. בין המקרים, מפקד שלא אישר לחייל בזמן חופשה לגשת ל"ביקורופא" ולאחר שטופל וחזר מחופשת מחלה שלל את חופשתו.

 • אי מימוש החלטות רפואיות בקרב מפקדים – בין המקרים, מפק"ץ ביחידה מיוחדת שלא כיבד המלצות רופא בנוגע למצב רפואי של חייל ביחידה.

3. תנאי שירות ותשלומים: על מפקדי צה"ל לזכור כי אין לגזור על הקפאת זכויות. על המפקדים להקפיד ביתר שאת כי הפגיעה הנובעת מהשירות תהיה המזערית ההכרחית.

דוגמאות מתוך הדו"ח:

 • חיילים טבעוניים – במהלך השנה התקבלה "קבילת הפייסבוק הראשונה" במסגרתה קבוצה של חיילים טבעוניים, שאינם מכירים זה את זה טענו על אי מתן מענה לצרכיהם – הקבוצה כללה מלש"בים, חיילים בסדיר ובמילואים. בקבילה נטען כי דמי הכלכלה אינם עולים בקנה אחד עם הצורך התזונתי, על כך שהליך ההכרה בטבעוניים מורכב ומסורבל וחיילים רבים לא מקבלים מענה בלבוש ובמזון.

 • שלילת חופשות חיילים בשירות חובה – מקרים רבים בהם מפקדים לא מממשים חופשות לחיילים קרביים ועורפיים על אף זכאותם.

 • זמינות נמוכה של תחבורה ציבורית לחיילים בדרום הגורמת לאלימות – קבילות של מספר הורים העלו שבאירועים שונים נוצרו חיכוכים בין חיילים בתחנה המרכזית בב"ש כתוצאה מצפיפות בעלייה לאוטובוסים ומחסור בהסעות לבסיסים.

 • חייל (עתודאי שחזר לשירות) קבל על אופן הטיפול בבקשתו להכרה "כידוע בציבור" לבן זוגו ואי מתן התנאים הכלכליים בעקבות היותו חייל "ידוע בציבור" בשירות חובה.

 • ליקויים חמורים במילוי חוות דעת ומשוב. בין המקרים, קצין שמילא חוות דעת על נגדת ללא ידיעתה אשר הושפעה רובה ככולה מתקופה בה הייתה בשמירת היריון וחופשת לידה. וקצין בדרגת אל"מ שמילא חוו"ד מוטה באופן מכוון על קצין בדרגת רס"ן על מנת להובילו לפרישה מוקדמת.

 • שוויון הזדמנויות בשירות בצה"ל – באחד המקרים נגדת הופלתה ונפסלה מועמדותה לתפקיד על רקע היותה אם ובהריון מתקדם.

4. יחס למערך חיילי המילואים: בינואר 2013 נכנס לתוקפו נוהל חדש בהשתתפות בהוצאות נסיעה לחיילי המילואים, חרף התקופה שעברה קיים פער ביחידות הקישור ביישומו מול חיילי המילואים. במהלך השנה התקבלו למעלה מ-800 קבילות של חיילי מילואים בסוגיות רבות ובבירור חלק מהקבילות נתגלו פגמים בהתנהלות מערך הקישור של צה"ל.

דוגמאות מתוך הדו"ח:

 • חיילים וקצינים במילואים קבלו על כך שחתמו על כתב הסכמה לחריגי קריאה / התראה קצרה ובעקבות כך לא קיבלו החזרי הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית וברכבים פרטיים.

 • התנהגות בלתי הולמת של קצינים בשירות סדיר כלפי משרתים במילואים- בין המקרים, קצין בדרגת סרן שאיים על חייל מילואים כי אם לא ישתתף באימון פלוגתי לא יוזן לו שירות מילואים פעיל. וקצין בכיר שהתבטא בבוטות כלפי משרת במילואים במהלך דיון יחידתי.

 • התנהלות פגומה של קציני שלישות מול משרתי מילואים. בין המקרים, קריאה לשירות לחייל מילואים חרף איסור מוזן במערכת. עיקול חשבונו האזרחי של חייל מילואים כתוצאה מליקוי שלישותי.

 

5. יחס למיועדים לשירות בצה"ל (מלש"בים): מספר הקבילות שהתקבלו מאוכלוסיית המיועדים לשירות הביטחון עמד השנה על 1230, שהם 18.3% מכלל הקבילות, עלייה חדה לעומת שנת 2013 – 995 קבילות שהם 13.9% מכלל הקבילות.

דוגמאות מתוך הדו"ח:

 • קבילות רבות הוגשו על אי יידוע מלש"בים אודות הקדמה או דחיית מועד הגיוס. בין המקרים, חיילת שגיוסה הוקדם ללא ידיעתה וכשלא התייצבה לגיוס הוכרזה כמשתמטת. בקבילה אחרת גורמי מיט"ב הודיעו לחיילת על הקדמת גיוסה מספר מועט של ימים לפני מועד התייצבותה לגיוס.

 • הבטחות שלא בסמכות למלש"בים – חיילות קבלו על כך שעל אף שבמיונים עודכנו כי התקבלו ליחידה, הופרה הבטחת היחידה והוחלט לא לגייסן לשירות ביחידה.

 • קבילת הורי חיילים על אי החזר הוצאות נסיעה למלש"בים המתגוררים ביישובים חסרי תחבורה ציבורית.

6. כבוד העצורים והכלואים בבסיסי הכליאה: במהלך שנת 2014 טופלו נושאים רבים ומגוונים בענייני שיטור ומתקני כליאה ובדבר מתן כבוד ראוי לעצורים.

דוגמאות מתוך הדו"ח:

 • חייל בשירות חובה הלין על שחוקר מצ"ח שחקר אותו בחדר החקירות עישן במהלך חקירתו.

 • נזקים לפקדונות של כלואים – בין המקרים, חייל שביציאה ממאסר גילה כי שרשרת בעלת ערך אישי שנדרש להפקיד אבידה, וחייל שהושבה לו טבעת שבורה ועקומה שחרורו מבסיס הכליאה.

 •  ליקויים במתן מענה רפואי לכלואים – במקרה אחד לא כיבדה רופאת בסיס הכליאה את הוראות בית הדין שניתנו בעניינו בנושא נפשי-פסיכיאטרי. ובמקרה אחר הורי חייל הלינו על טיפול רפואי לקוי בשבר שנתגלה אצל בנם.