Close search

צה"ל יצוייד בעשרות אלפי סוללות נטענות

​​​​​מינהל הרכש ירכוש 70 אלף סוללות נטענות למכשירי קשר צה"ליים, בהיקף של כ-33 מיליון שקל. המעבר לסוללות נטענות הוא אחד מהלקחים שהופקו בעקבות מבצע "צוק איתן", שבו נעשה שימוש רב בסוללות חד פעמיות. ​

ההזמנה  תאפשר את הכפלת מספר העובדים במפעל. קו הייצור בארודלקטק

בעקבות המבצע, ולאחר שהועמד תקציב ייעודי לרכש, קיים מנה"ר מכרז ייעודי, שבו השתתפו חמש חברות ישראליות וחברה אחת מארצות הברית. בסיומו נבחרה ההצעה של חברת ארודלקטק משדרות, המעסיקה כיום כ-20 עובדים. ההזמנה החדשה תאפשר את הכפלת מספר העובדים במפעל לכ-50. הסוללות הנטענות יסופקו למשרד הביטחון בהדרגה עד לסוף שנת 2017.

סגן בכיר לרכש מודיעין ותקשוב במנה"ר, אליעזר (איקו) חסון: "מינהל הרכש במשרד הביטחון גאה בכך שאת הטכנולוגיה המתקדמת של צה"ל מייצרים יותר ויותר מפעלים בפריפריה. רכש הסוללות ומערכי ההטענה המותאמים לשדה הקרב, יביאו לקפיצת מדרגה ליכולות הלחימה והשו"ב של היחידות הלוחמות בצה"ל.  רכש זה מצטרף להזמנה נוספת של עשרות אלפי סוללות, שביצענו לאחרונה מול חברת אפסילור הפועלת מדימונה".​