Close search

סקר: בוגרי תנועות הנוער קרביים יותר

מסקר מיוחד, שהוזמן לרגל יום עיון של האגף הביטחוני-חברתי בנושא הכנת בני נוער לשירות קרבי ומשמעותי בצה, עולה כי שיעור המשרתים בקרבי גבוה יותר בקרב צעירים שהשתתפו לפחות שלוש שנים בתנועות נוער, לעומת אלה שלא השתתפו בתנועות השונות (פי שניים בקרב גברים ופי ארבעה בקרב נשים). הכנס, שנערך היום במוזיאון בית הפלמ"ח בתל אביב, התקיים בסימן 70 שנה למדינת ישראל.

תנועות נוער.jpgשיעור היציאה לתפקידי פיקוד גבוה יותר בקרב בוגרי תנועות נוער. משתתפי הכנס היום. צילום: שחר לוי

עוד עולה מהסקר, שהוזמן על ידי מועצת תנועות הנוער ממכון המחקר "דיאלוג", כי שיעור היציאה לתפקידי פיקודי גבוה יותר בקרב בוגרי תנועות הנוער – פי 1.6 בקרב גברים ופי 1.8 בקרב נשים. נתונים דומים עולים גם בנושא היציאה לקורס קצינים – פי 1.8 בקרב גברים ופי 2.3 בקרב נשים. נוסף על כך, מניתוח הנתונים בפילוח סוציו-אקונומי עולה כי ברמה סוציו-אקונומית גבוהה שיעור בוגרי תנועות הנוער (גברים) שיוצאים לקצונה הוא פי 1.4 (15% לעומת 11%), ברמה סוציו-אקונומית בינונית הנתון הוא פי 1.7 (17% לעומת 10%) וברמה סוציו-אקונומית נמוכה הנתון מזנק לפי 3.7 (22% לעומת 6%). בקרב נשים אין הבדל של ממש ברמה הסוציו-אקונומית הגבוהה, אולם ברמה הבינונית בוגרות תנועות הנוער שיוצאות לקצונה הן פי 3.3 (20% לעומת 6%) מחברותיהן לספסל הלימודים שלא השתתפו בתנועות נוער, ומבחינת הרמה הסוציו-אקונומית הנמוכה הנתון גדל לפי 3.4 (24% לעומת 7%). 

בכנס השתתפו סמנכ"ל וראש האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון, תא"ל (במיל') משה צין; רמ"ח סדיר במז"י, אל"מ אמיר ודמני; קצין החינוך והנוער הראשי בצה"ל, תא"ל צביקה פאיראזן; מח"ט חטיבת הנח"ל, אל"מ דן גולדפוס; ראש יחידת הנח"ל והמכינות הקדם צבאיות במשרד הביטחון, חביבה סולומון; ופרופ' קמיל פוקס ממכון "דיאלוג".