Close search

מינהל הרכש מסכם את שנת 2017

כ-28 אלף הזמנות "כחול לבן" הוציא מנה"ר בשנת 2017, בהיקף של 11.2 מיליארד שקלים. כמות המכרזים שפורסמה בשנת 2017 עמדה על כ-7,000. 3,850 ספקים קיבלו הזמנות ממנה"ר, 700 מהם מוגדרים באזורי עדיפות לאומית וקו עימות. ​​


ראש מנהר אבי דדון.jpg"נמשיך לקדם רכש תוצרת הארץ גם ב-2018". ראש מנה"ר אבי דדון


את נתוני הרכש הציג סמנכ"ל וראש מנה"ר, אל"מ (מיל') אבי דדון, בסיכומי תוכניות העבודה. היקף הרכש בשקלים שביצע מנה"ר בשנת 2017 עמד על כ-11.2 מיליארד שקל. 25.6% מסכום ההזמנות בוצע מספקים מאזורי עדיפות לאומית וקו עימות בצפון ובדרום, זאת לעומת 21.9% בשנת 2016, גידול של כ 4%. בין היישובים שקיבלו הזמנות ביותר מ-100 מיליון שקל במהלך 2017: שדרות, אשקלון, באר-שבע, יוקנעם-עלית ולראשונה ירושלים וכרמיאל.

בשנת 2017 ניהל מינהל הרכש צבר הסכמים והזמנות "כחול לבן" בהיקף של 43 מיליארד שקל, מתוכם יתרות לאספקה של כ-25 מיליארד שקל. בנוסף כמות המכרזים הדינמיים עלתה מ- 37% בשנת 2016 ל- 44% בשנת 2017. בשנה החולפת טופלו כ- 280 אלף חשבוניות בהיקף של כ- 12 מיליארד שקל, זאת לעומת 263 אלף חשבוניות בהיקף של כ- 12.2 מיליארד אשתקד. הרכש שבוצע על ידי מנה"ר פירנס בשנת 2017 כ-50 אלף משפחות באופן ישיר, מתוכם כ- 11 אלף בפריפריה, עלייה של כ-10% משנת 2016. 

חלוקת הרכש לפי תחומים בשנת 2017: 3.77 מיליארד שקל הוצאו ליבשה, 1.1 מיליארד שקל הוצאו עבור רכש אוויר וים, 2.3 מיליארד שקל הוצאו לתקשוב מודיעין, 1.8 מיליארד שקל עבור רכש לוגיסטי רב-זרועי ו-1.6 מיליארד שקל עבור הרכשת שירותים.

שר הביטחון, אביגדור ליברמן: "אני מברך את משרד הביטחון ואת מינהל הרכש על שנה של עשייה, שבה המשכנו לחזק את התעשייה הישראלית. הגידול ברכש "כחול לבן" בפריפריה הוא הביטוי הטוב ביותר למדיניות שאנחנו מובילים לחיזוק יישובי קו העימות ואזורי עדיפות לאומית. בשנה הקרובה נעמיק עוד יותר את פעילותנו, כדי להביא עוד הזמנות, עוד עובדים ועוד מפעלים ביטחוניים לצפון ולדרום".

סמנכ"ל וראש מנה"ר אל"מ (מיל') אבי דדון, המציין בימים אלה שנה לכהונתו, מסכם בחיוב את המענה שניתן לכלל דרישות צה"ל ומערכת הביטחון בשנה החולפת: "המחויבות שלנו היא לביצוע רכש איכותי ומקצועי, המבוסס על מיצוי מיטבי של תקציב הביטחון. בשנת 2017 הקפדנו על הורדת כמות הפטורים ממכרזים, הגדלנו את כמות המכרזים ה'דינמיים' (מכרז מקוון בזמן אמת) ושיפרנו את כמות ההזמנות מהפריפריה. עוד בשנה זאת, פרויקטים מורכבים יצאו לדרך כשהבולט שבהם הוא מכרז העברת מרכזי התקשוב ממרכז הארץ (קבלן תקשוב ראשי). נוסף על כך, מימשנו תהליכי רכש לרווחת הלוחמים ('המענה השלם') וביצענו את כלל הרכש עבור הפרויקט הלאומי טנק המרכבה, הנמ"ר והאיתן. פעולות הרכש בחו"ל, באמצעות המשלחות, נעשו במיצוי מיטבי של כספי הסיוע ולתועלת התעשייה הישראלית. בעידוד ושיתוף פעולה מצוין שלנו עם החברות הזרות, רכשו חלקן רכש גומלין בארץ, על אף שאין הן מחויבות לכך בחוק. ביעדי 2018 קבענו להמשיך לקדם נושאי רכש תוצרת הארץ, ולהגביר את הסיוע ליישובי הפריפריה".