Close search

נפרדים מחניון "כנרית"

​​​​​​​​​אגף המבצעים והנכסים (אמו"ן) במשרד הביטחון ישלים בסוף השבוע פינוי של 11 דונמים בדרום מערב הקריה (מתחם "כנרית") ויעבירם לידי רשות מקרקעי ישראל לצורכי תחילת עבודות הבנייה של פרוייקט מגורים ומסחר. 

הפינוי הוא חלק מהמהלך הרחב להוצאת מחנות צה"ל ממרכז הארץ ומאזורי ביקוש נוספים. על השטח צפויים להיבנות שני מגדלי מגורים בני 44 קומות כל אחד, ושני בנייני משרדים ומסחר בני 8 ו-11 קומות. הפרויקט יכלול מאות דירות וכן שטחי מסחר ותעסוקה.

מתחם "כנרית" ממוקם בדרום מערב הקריה, בצומת הרחובות קפלן וליאונרדו דה וינצ'י. אגף המבצעים והנכסים פינה את השטח כבר לפני מספר שנים, אך במהלך משותף לטובת הציבור, יחד עם רשות מקרקעי ישראל ועיריית תל אביב, סיכמו הצדדים כי עד לאישור תוכניות הבנייה האזרחיות במתחם והעברת השטח ליזם שיזכה במכרז, ישמש המתחם חניון. בזמן שחלף מאז שימש השטח שבו 400 מקומות חנייה את אנשי צה"ל בשעות היום, ובשעות הערב וסופי שבוע נפתח בחינם לציבור הרחב. 

ראש יחידת "מתווה" באגף המבצעים והנכסים (אמו"ן), עו"ד אלון יפרח: "פינוי הקרקע הנוכחי שמבצע משרד הביטחון הוא עוד נדבך במהלך הרחב להוצאת מחנות צה"ל ממרכז הארץ ומאזורי ביקוש נוספים, לטובת פרויקטים למגורים וחידוש התשתיות הביטחוניות. הפרויקט הוא גם דוגמה מצוינת לשיתוף הפעולה בין הרשויות השונות, שהוביל לניצול מיטבי של השטח לטובת הציבור הרחב בתקופת הביניים שעד להעברת השטח ליזם".