Close search

השלב הראשון בפינוי "צריפין" יוצא לדרך

לקראת העברת בסיסי ההדרכה של צה"ל ל"קריית ההדרכה" בנגב, כחלק מהתוכנית להוצאת מחנות צה"ל ממרכז הארץ, השלים בימים אלה אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון את ההליך המכרזי לבחירת הקבלן הזוכה, ובתום תהליך התארגנות שייארך כמה שבועות, יתחיל בפינוי החלק המשמעותי הראשון של מחנה צה"ל בצריפין המכונה "מתחם 4".

גודלו של המתחם שיפונה הוא 427 דונם, שעליהם בנויים יותר מ-60,000 מ"ר של מבנים צבאיים. בשלב המיידי  יחל הקבלן בהריסת 10,000 מ"ר על פי התוכנית, ואילו שאר שטח המתחם יפונה במלואו עד סוף 2015, במקביל ליציאת בסיסי ההדרכה של צה"ל לקריית ההדרכה הנבנית בנגב. הפינוי יאפשר לרשות מקרקעי ישראל להתחיל בשיווק הקרקע, שעליה מתוכננות להיבנות שכונות מגורים חדשות.

 "פינוי מחנה צריפין הוא מהגדולים והמורכבים שניהלה מערכת הביטחון בשנים האחרונות, והוא כולל הריסה פיזית של מאות מבנים לצד שמירה על ערכי מורשת ושימור מבנים בעלי ערך היסטורי, שישולבו בתכנון העתידי לצד ריאות ירוקות ופארקים ציבוריים", אמר ראש אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון, ארז כהן. "הפינוי יבוצע בשלבים עם יציאת היחידות מהמחנה, דבר המוסיף מורכבות הנדסית וניהולית רבה למהלך, וזאת על מנת לאפשר מימוש מיידי של הפרויקטים האזרחיים המתואמים באופן מלא עם מהלך זה".

מאז הקמת מחנה צריפין בתקופת המנדט נבנו בו מאות רבות של מבנים, החל בצריף הבריטי וכלה במבנה המעבדות המשוכלל במדינת ישראל. בשטח המחנה ניצבים כיום מבני משרדים, מגורי חיילים, מטבחים, מוסכים, בתי מלאכה, מסגריות, כבישים, שערים, גדרות ועוד. במחנה גם מספר מבנים בעלי ערך היסטורי לשימור, שמופו וישולבו בתכנון האזרחי.

מבצע הפינוי יכלול שלושה שלבים עיקריים: 1. הגירת יחידות צה"ל מהמתחם, חלקן לקריית ההדרכה וחלקן למתקנים אחרים. 2. הריסת המבנים, גריסה ומחזור חומרים משיקולי שמירה על הגנת הסביבה. 3. הנצלה - העתקת תשתיות ומבנים לבסיסים אחרים. פינוי המחנה כולו יושלם בשנים הקרובות, במסגרת הסכם "שוה"ם 3" שאושר בממשלה בשבוע שעבר.