Close search

מפנים את צריפין

מערכת אתר משרד הביטחון

​אגף ההנדסה והבינוי החל היום (ג') את פינוי מחנה צריפין. האזור הראשון שיפונה הוא מתחם 4, שגודלו כ-427 דונם. 

באמצע חודש ינואר הושלם ההליך המכרזי לבחירת הקבלן הזוכה, ולאחר שהושלמו גם עבודות התכנון וההכנות הלוגיסטיות, החלו אנשי משרד הביטחון בסיוע קבלנים אזרחיים בעבודות לפירוק והריסת המבנים הראשונים מתוך מאות שיפונו עד סוף 2015. עבודות הפינוי מתחילות 98 שנה לאחר הקמת המחנה על ידי הצבא הבריטי ששלט בארץ בתקופת המנדט.

מתחם 4 הוא הראשון מתוך שישה מתחמים שמשרד הביטחון יפנה עד סוף העשור. עד סוף 2015 תושלם הריסתו של המתחם, הכולל כ-60 אלף מ"ר בנוי ורשות מקרקעי ישראל תוכל להתחיל לשווק את השטח לצורך בניית שכונות מגורים חדשות.

בשטח מחנה צריפין נמצאים כיום מבני משרדים, מגורי חיילים, מטבחים, מוסכים, בתי מלאכה, מסגריות ומספר מבנים בעלי ערך היסטורי המיועדים לשימור, שמופו וישולבו בתכנון האזרחי. לאחר שתהליך הפינוי והריסת המבנים יושלם, ייגרסו חומרי הפסולת השונים וימוחזרו משיקולי הגנה על איכות הסביבה, והתשתיות שניתן לשמר או למחזר יועתקו לבסיסים אחרים.

פינוי מחנה צריפין, כחלק מיישום תוכנית "שוה"ם 3", עתיד לייצר יותר מ-60 אלף יחידות דיור ומאות אלפי מ"ר של תעסוקה ומסחר במרכז הארץ. פינוי המחנה הוא אחד הפרויקטים הגדולים והמורכבים שניהלה מערכת הביטחון בשנים האחרונות, והוא ויבטיח תנופה אדירה לפריפריה ולנגב.

המפקח הראשי על אתר הפינוי אלי גולדמן ומנהל הפרויקט וליד אסעיד. המחנה יפונה עד סוף העשור
צילום: דיאנה חננשווילי