Close search

אמנה חדשה לאגף השיקום

​​​הבוקר נחתמה אמנת השירות המחודשת של אגף שיקום נכים, בטקס חגיגי שנערך במוזיאון הפלמ"ח במעמד מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אודי אדם. 

אמנת שיקום.jpgמימין לשמאל: מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אודי אדם, יו"ר ארגון נכי צה"ל, חיים בר, וסמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים, חזי משיטה


​​​טקס החתימה נערך במסגרת כנס תוכניות עבודה אגפי, שבו הוצג סיכום פעילות האגף ב-2017 ונסקרה העשייה העניפה שצפויה ב-2018. האמנה הראשונה של האגף נחתמה בשנת 2011, ובתקופה האחרונה עמלו באגף על עדכונה ושיפורה.  

אמנת השירות מהווה מסמך יסוד, המבטא את מחויבות עובדי האגף כלפי נכי צה"ל ומערכת הביטחון המוכרים כזכאים. בין היתר קובעת האמנה כי עובדי האגף ישתפו את הנכה בתהליך שיקומו בכל שלב, יהיו קשובים לצרכיו ולרצונותיו תוך שמירה על כבודו וזכויותיו, ויקיימו קשר בלתי אמצעי עם ציבור נכי צה"ל. באמנה מתחייבים העובדים להיות זמינים כמיטב היכולת לציבור נכי צה"ל, להעניק להם שירות ברמה הגבוהה ביותר ולחתור לאיכות מרבית בכל פעולותיהם.