Close search

פרויקט צריפין: החל פינוי בה"ד 6

​משרד הביטחון ממשיך ב​פרויקט הלאומי הנרחב לפינוי מחנה צריפין, ובימים אלה החל אגף ההנדסה והבינוי בפינוי היסטורי של בה"ד 6, בסיס הכשרה וההדרכה המרכזי של חיל הלוגיסטיקה, כ-40 שנים לאחר שהוקם. 

פינוי בה"ד 6. המפקד, אל"מ רן קינן, מקפל את דגל הבסיס
לאחר שהושלמו עבודות התכנון וההכנות הלוגיסטיות, החלו טרקטורים של משרד הביטחון וקבלנים אזרחיים בעבודות לפירוק והריסת המבנים, שבהם הוכשרו כל הנהגים, הטבחים ומש"קי האפסנאות של צה"ל במשך עשרות שנים. בה"ד 6, שהועתק לאחרונה לקריית ההדרכה של צה"ל בדרום, מתפרס על פני כ-190 דונמים וכ-30,000 מ"ר של מבנים צבאיים, שיפונו במהלך החודשים הקרובים, כחלק מהפרויקט לפינוי מחנה צריפין.

אגף ההנדסה והבינוי פינה עד כה מצריפין כ-40 אלף מ"ר של מבנים צבאיים, וכ-250 דונמים מוכנים למסירה לרשות מקרקעי ישראל לקראת הפיכתם בעתיד לשכונות מגורים. מנהל מחוז הדרום באגף ההנדסה והבינוי, מרק רסקין: "בחודשים הקרובים​ נשלים את הריסתם של אלפי מבנים, שמתפרסים על 60 אלף מ"ר בנוי, ונשיב כ-427 דונמים, שיאפשרו את קידום התוכנית האזרחית להקמת אלפי יחידות דיור בשטח המחנה שיפונה". 

עם השלמת פינוי 250 הדונמים הראשונים, תיעד משרד הביטחון במצלמת רחפן את הפינוי הנרחב של הבסיס, שעל שטחיו יוקמו בשנים הקרובות כ-4,000 יחידות דיור: