Close search

מנה"ר מציג: מדד הפריפריה

​​​מינהל ההרכשה והייצור במשרד הביטחון (מנה"ר) מסכם בימים אלה שנת שיא נוספת ברכש "כחול לבן" עבור צה"ל ומשרד הביטחון, שבה חצה היקף הרכש בתעשייה הישראלית את רף ה-10 מיליארד שקל.  

 

את נתוני הרכש הציג סמנכ"ל וראש מנה"ר, תא"ל (מיל') שמואל צוקר, בסיכומי תכניות העבודה שמקיים משרד הביטחון. צוקר חשף כי היקף הרכש בשקלים שביצע מנה"ר בשנת 2015 עמד על 10.8 מיליארד שקל, כאשר 2.9 מיליארד שקל (27% מסך הרכש) הועברו לספקים מאזורי עדיפות לאומית וקו עימות בצפון ובדרום.

שנת הרכש 2015 הייתה שנה מורכבת, שברובה נאלץ משרד הביטחון, כמו יתר משרדי הממשלה, להתנהל ללא תקציב מדינה מאושר, באופן שחייב אישור חריג לכל עסקת רכש. עם זאת, בסיומה הצליח מנה"ר לעמוד במרבית דרישות צה"ל, ולהזרים מיליארדי שקלים לרכש מתעשיות "כחול לבן". 

בשנת 2015 הוציא מנה"ר כ-31 אלף הזמנות חדשות וטיפל בכ-282 אלף חשבוניות. רכש מנה"ר פירנס ישירות בשנת 2015 כ-50,000 בתי אב, מתוכם כ-10,000 בתי אב בפריפריה (אזורי עדיפות לאומית וקו עימות).  

צוקר: "בשנת 2015 חיזקנו את הקשר עם התעשייה המקומית, פעלנו להשאיר מקסימום עסקאות רכש במדינת ישראל בדגש על הפריפריה, כדי להבטיח שכל שקל שהועבר אלינו לרכש, יושקע ברכש 'כחול לבן' ולא ייצא לרכש בחו"ל.  'מדד הרכש בפריפריה' ממחיש את הקשר הבלתי אמצעי של מינהל הרכש ומשרד הביטחון לאותן תעשיות שבחרו לפעול באזורי עדיפות לאומית וקו עימות בצפון ובדרום".

מדד הרכש של מנה"ר ביישובי הפריפריה (רשימת  10 היישובים שהתעשיות בהם קיבלו את מרבית ההזמנות):

  1. יקנעם עילית- 662 מיליון ₪

  2. כרמיאל- 296 מיליון ₪

  3. אשקלון- 271 מיליון ₪

  4. שדרות- 226 מיליון ₪

  5. מצפה רמון- 194 מיליון ₪

  6. באר שבע- 117 מיליון ₪

  7. נבטים- 99 מיליון ₪

  8. אור עקיבא- 83 מיליון ₪

  9. קריית גת- 48 מיליון ₪

  10.  קריית שמונה- 46 מיליון ₪