Close search

שיא חדש ברכש הגומלין של "אדיר"

​מינהל הרכש במשרד הביטחון, באמצעות יחידת הסגן לרכש אוויר וים, השלים היום (א') את סיכום נתוני הרכש השנתי מיצרנית מטוס ה"אדיר": במסגרת ההסכם לשיתוף פעולה תעשייתי, שמינהל הרכש במשרד הביטחון חתם בשנת 2010 עם יצרניות המטוס, בהובלת הקבלן הראשי לוקהיד מרטין, נחתמו עד היום עסקאות רכש בישראל בהיקף של כ-1.033 מיליארד דולר (כ-3.9 מיליארד שקל). בשנת 2016 נחתמו עסקאות חדשות בהיקף של כ-258 מיליון דולר (כמיליארד שקל), זינוק של כ-33% בהיקף הרכש.

 

מסיכום נתוני הרכש עולה, כי בשנת 2016 הצליחו התעשיות הביטחוניות הישראליות השותפות לפרויקט, להגדיל את החוזים המסחריים מול לוקהיד מרטין: החברה המשותפת לאלביט מערכות ורוקוול קולינס האמריקנית הגדילה את חוזה ייצור הקסדה בכ-206 מיליון דולר, התעשייה האווירית הגדילה את חוזה ייצור הכנפיים בכ-26 מיליון דולר ומפעל סאיקלון מקבוצת אלביט מערכות בכרמיאל שמייצר חלקי גוף מטוס הגדיל את ההזמנות ב-16.6 מיליון דולר.

תעשיות נוספות בארץ מעורבות בייצור תתי מערכות למטוס ותוכנות הפעלה והדרכה, בהן: חברת סימיגון שמפתחת תכנת סימולציה למטוס, תדיראן (מקבוצת אלביט מערכות) שתספק מגברי רדיו, חברת כבירן מקיבוץ כברי בצפון שתייצר תיבות למערכות מטוס, וחברת גלבוע המתמחה בתחום העיבוד השבבי. שתי האחרונות הגדילו, גם הן, את ההזמנות מלוקהיד מרטין.

סמנכ"ל וראש מינהל הרכש (מנה"ר) במשרד הביטחון, אל"מ (מיל') אבי דדון: "היקף שיתוף הפעולה התעשייתי בין יצרנית מטוס ה'אדיר' לתעשיות הישראליות, רק בשנה האחרונה, ממחיש את הפוטנציאל הגדול הגלום בעסקה לכלכלה הישראלית. הזמנות כמיליארד שקל הוזרמו בשנה החולפת לתעשייה הביטחונית הישראלית, ובהן למפעלים בכרמיאל, בקיבוץ כברי וביישובים נוספים באזורי קו העימות בצפון. נפעל כדי להעמיק עוד יותר את השת"פ התעשייתי בשנה הקרובה".