Close search

שר הביטחון: קריית המודיעין תוקם במיקומה המתוכנן

​​​​שר הביטחון והרמטכ"ל הכריעו: קריית המודיעין של צה"ל תוקם במיקומה המתוכנן ב'צומת שוקת' שבנגב והמכרז להקמתה ייצא לדרך. במכתב שנשלח אמש (ב')  לראש הממשלה מזהירים שר הביטחון .ליברמן והרמטכ"ל אייזנקוט שבהעדר פתרון תחבורתי של רכבת ישירה ומעטפת לשימור משרתי הקבע שיעברו לדרום, קיימת סכנה להצלחת הפרויקט.קריית המודיעין.pngהדמיה של קריית המודיעין. האתגר הגדול הוא שימור ההון האנושי

"קריית המודיעין של צה"ל תוקם במיקומה המתוכנן ב'צומת שוקת' שבנגב והמכרז להקמתה ייצא לדרך" - כך קבעו שר הביטחון אביגדור ליברמן והרמטכ"ל רב-אלוף גדי אייזנקוט במכתב שנשלח אמש (ב')  לראש הממשלה. עוד הם מזהירים, שבהעדר פתרון תחבורתי של רכבת ישירה ומעטפת לשימור משרתי הקבע שיעברו לדרום, קיימת סכנה להצלחת הפרויקט.

בשנה האחרונה השלימה מערכת הביטחון את ההיערכות לפרסום המכרז המורכב ביותר להעתקת ליבת המודיעין של צה"ל לנגב. מורכבות הפרויקט נובעת לא רק מהצורך ביצירת תשתית חדשנית ופורצת דרך עבור יחידות העילית הטכנולוגיות של צה"ל, אלא גם ואולי בעיקר, מהאתגר הגדול בשימור ההון האנושי. 

לאור הקושי לסכם עם משרדי הממשלה מענה תחבורתי ראוי למיקומה המתוכנן של הקריה ב"צומת שוקת" (שטח לקית), הוחלט לבקשת ראש הממשלה לדון שוב במיקומה של קריית המודיעין  ולבחון חלופה למיקומה בצפון העיר באר-שבע. בשבועות האחרונים נבחנה חלופת "צפון באר שבע" מול כל הגורמים האזרחיים הרלוונטיים, לרבות עיריית ב"ש ומוסדות התכנון. "גם לאחר בדיקה זו, עמדתנו היא כי חלופת היסוד בצומת שוקת הינה החלופה הזמינה, המעשית והמתאימה ביותר", כתבו שר הביטחון והרמטכ"ל לראש הממשלה. "עמדת מערכת ביטחון היא כי הסיכונים והעלויות (בזמן, תקציב ותכולות הקריה) מהווים מחיר העולה על התועלת במיקום המוצע בצפון העיר ב"ש, ולכן עמדתנו היא כי נכון לאשרר את מיקומה של קריית המודיעין בשטח לקית כמתוכנן".

עוד כותבים שר הביטחון והרמטכ"ל לראש הממשלה: "כידוע, ליבת יכולות המודיעין של צה"ל, שאין צורך להכביר מלים על חשיבותן הלאומית, טמונה בנשות ואנשי אמ"ן. מדובר בעיקר במשרתי קבע בעלי מסוגלות תעסוקתית גבוהה ביותר, אשר קיים חשש ממשי שללא יצירת מעטפת תומכת הולמת (בתחומי התחבורה, המגורים ומענקי המעבר) יעדיפו שלא להיוותר במערך במיקומו החדש בנגב וימצאו את מקומם בתעשיות עתירות ידע המתגמלות את עובדיהן בהתאם, מגמה שאף הואצה באחרונה. מובן שמצב זה יסכן את שימור יכולות אמ"ן כנכס אסטרטגי". 

במכתבם לראש הממשלה מבקשים שר הביטחון והרמטכ"ל לקדם החלטת ממשלה כוללת ומחייבת את כלל משרדי הממשלה, ובראשם משרדי האוצר והתחבורה. החלטת הממשלה תכלול  פתרון תחבורתי שיתבסס בעדיפות ראשונה על חיבור רכבת ישיר בין מרכז הארץ לקרית המודיעין, מעטפת פרט שתסייע בשימור ההון האנושי בהיקף של כ-1.3 מיליארד ש"ח, וכן מעטפת מגורים תומכת הכוללת פתרונות חינוך, תעסוקה לבני ובנות הזוג ועוד.